Gửi chiến dịch Auto Call

Tại các trung tâm tư vấn, các tư vấn viên thường phải dành rất nhiều thời gian cho các hoạt động dịch vụ khách hàng như: Tiếp nhận cuộc gọi giải đáp thông tin cho khách hàng, tạo lập cuộc gọi đi để giới thiệu về sản phẩm, chương trình khuyến mãi, đặt lịch hẹn, nhắc nhở và thông báo tới khách hàng. Những hoạt động này có tính chất lặp lại và khối lượng công việc lớn, tần suất thường xuyên liên tục. Từ đó Salekit.io đưa ra giải pháp cho các doanh nghiệp bằng cách sử dụng Auto Call.

Auto Call là dịch vụ cho phép người dùng thực hiện hàng trăm cuộc gọi có nội dung có sẵn trong cùng thời điểm.

Để sử dụng Auto Call bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tạo nội dung Call

>> Xem cách tạo Call mẫu tại: https://help.salekit.io/call-template.html

Bước 2: Tạo danh sách khách hàng muốn chạy Auto Call

Bạn thực hiện tạo danh sách những khách hàng muốn gửi chiến dịch trong mục Audience > Click vào biểu tượng dấu (+) (Thêm danh sách mới)Tùy chọn điều kiện lọc > Lọc và lưu cấu hình.

>> Xem cách tạo và quản lý danh sách khách hàng tại: https://help.salekit.io/audience-list.html 

Bước 3: Thêm chiến dịch gửi Auto Call

Bạn vào Broadcast chọn Auto Call -> +Tạo mới hoặc + chiến dịch mới

Tại màn hình Auto Call

1. Gọi từ số tổng đài:

Lựa chọn số điện thoại để gọi chiến dịch

2. Tên chiến dịch:

Đặt tên cho chiến dịch Auto Call, bạn có thể theo dõi từng chiến dịch gửi đi của mình 

3. Chọn danh sách:

Bạn lựa chọn tệp danh sách muốn gửi chiến dịch. Tệp danh sách này bạn đã lọc từ bước 2

4. Kiểm tra số lượng cuộc gọi:

Sau khi chọn tệp muốn gửi, bạn kiểm tra số lượng gọi xem đã đủ theo tệp bạn lọc và muốn chạy chiến dịch chưa.

5. Nội dung cuộc gọi:

Bạn lựa chọn nội dung mẫu từ Bước 1 đã tạo nội dung mẫu Call. Nếu bạn chưa tạo mẫu bạn có thể bấm +Tạo mẫu để chuyển sang trang Message tạo mẫu Call


6. Chọn giọng đọc:

Có nhiều sự lựa chọn, có giọng bắc-trung-nam, Có giọng nam- nữ. Bạn có thể tùy chọn giọng đọc khi bot gọi cho khách hàng. 


7. Thời lượng gọi:

Là thời gian cho 1 cuộc gọi chiến dịch Auto Call. Thời gian tối đa bạn có thể cài đặt là 300 giây. 

8. Thời gian chạy chiến dịch: 

Bạn có thể cài đặt gọi ngay, hoặc thiết lập giờ hẹn để gọi, khi đến giờ chiến dịch bắt đầu gửi Call

(Gọi theo lịch)

9. Lưu - Lưu nháp:

Thiết lập xong chiến dịch bạn bấm lưu để hoạt động, hoặc có thể lưu nháp nếu chưa có lịch gửi. 

Sau khi gửi chiến dịch bạn có thể theo dõi: Tiêu đề, danh sách gửi, nội dung gửi, lịch gọi, số lượng gọi, thống kê, trạng thái của chiến dịch tại màn hình. 

Thống kê có thể xem chi tiết:
Tại đây bạn có thể xem được những SĐT nào đã nghe máy, và nghe đến giây thứ bao nhiêu.

 

Chúc bạn thành công!