Gắn tên miền riêng vào landing page

Khi tạo xong landing page trên Salekit.io, link page sẽ đi theo tên miền mặc định là salekit.io. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi link page từ địa chỉ tên miền của salekit.io sang tên miền doanh nghiệp của bạn (ví dụ https://abc.lead.vn/.....). 

Để gắn tên miền vào landing page, bạn cần thực hiện các bước dưới đây: 

Bước 1: Khai báo tên miền

Bạn click vào mục Settings >> Domain >> +Tên miền mới 

Tại popup hiển thị, bạn nhập tên miền của doanh nghiệp và bấm Save để lưu tên miền.

Bước 2: Cấu hình các bản ghi trong quản trị tên miền

Bạn cần trỏ tên miền về máy chủ Salekit.io bằng cách tạo các bản ghi dưới đây trong quản trị tên miền. Bạn có thể liên hệ bên đơn vị cung cấp tên miền hỗ trợ thêm các bản ghi. 

Lưu ý: Bạn có thể dùng tên miền phụ (subdomain) trỏ về Salekit.io thay vì tên miền chính (domain)

 

Cập nhật bản ghi trong quản lý tên miền:

Ví dụ: Tên miền chính của bạn là danglinh.vn , bạn sẽ trỏ theo bản ghi:           @       CNAME      dns.salekit.io

 

Ví dụ: Tên miền phụ có dạng aff.danglinh.vn, bạn sẽ trỏ theo bản ghi:          aff         CNAME       dns.salekit.io

 

Hoặc Ví dụ: Tên miền có dạng   www.danglinh.vn, bạn sẽ trỏ theo bản ghi:       

www          CNAME        dns.salekit.io

Bước 3: Xác minh tên miền và bật SSL

Sau khi đã trỏ tên miền về máy chủ của Salekit.io, bạn quay trở lại mục Settings >> Domain >> xác minh tên miền và bật SSL.

Lưu ý: SSL sẽ được kích hoạt trong vòng 1h kể từ khi bật.

Bạn cũng có thể xóa tên miền khỏi hệ thống bằng cách click vào biểu tượng

Bước 4: Gắn tên miền vào page

Sau khi đã thêm tên miền và xác thực tên miền thành công, bạn có thể xuất bản landing page với tên miền này. Bạn vào chỉnh sửa landing page, chọn Xuất bản >> Tên miền riêng >> Chọn tên miền cần gắn >> Nhập phần tiếp sau của link (nếu có) >> Xuất bản lại. 
Lưu ý : Ô “Enter link” bạn cần nhập tên link dạng viết liền không dấu hoặc cách nhau kí tự "-". Ví dụ : pagetest hoặc page-test
 

Link page sau khi gắn tên miền riêng sẽ có dạng: https://domain/Enter link. Ví dụ: https://salekit.danglinh.vn/bds

Chúc bạn thành công!