Gắn tên miền riêng vào landing page

Khi tạo xong landing page trên Salekit.io, link page sẽ đi theo tên miền mặc định là salekit.io. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi link page từ địa chỉ tên miền của salekit.io sang tên miền doanh nghiệp của bạn (ví dụ https://abc.lead.vn/.....). 

Để gắn tên miền vào landing page, bạn cần thực hiện các bước dưới đây: 

Bước 1: Khai báo tên miền

Tại màn hình làm việc của Salekit.io, bạn vào menu cột Thu hút -> Tên miền

+Tên miền để thêm tên miền mới. Tại popup hiển thị, bạn nhập tên miền của doanh nghiệp vào và bấm Lưu để lưu tên miền đã khai báo.

Bước 2: Cấu hình các bản ghi trong quản trị tên miền

Sau khi đã khai báo tên miền tại Salekit.io, bạn cần trỏ tên miền về máy chủ Salekit.io bằng cách tạo các bản ghi dưới đây trong quản trị tên miền. Bạn có thể nhờ bên đơn vị cung cấp tên miền hỗ trợ thêm các bản ghi. 

Bản ghi Loại Giá trị Tên miền
@ CNAME dns.salekit.io you-domain.vn
www CNAME dns.salekit.io www.you-domain.vn
abc CNAME dns.salekit.io abc.you-domain.vn

Lưu ý:

  • Bạn có thể dùng tên miền phụ (subdomain) gắn vào Salekit.io thay vì tên miền chính (domain)

Cập nhật bản ghi trong quản lý tên miền:

Ví dụ: Tên miền chính của bạn là danglinh.vn , bạn sẽ trỏ theo bản ghi với các thông số sau: 

  • Tên bản ghi: @       
  • Loại bản ghi: CNAME     
  • Gía trị bản ghi: dns.salekit.io

 

Ví dụ: Tên miền phụ có dạng aff.danglinh.vn, bạn sẽ trỏ theo bản ghi theo thông số sau:

  • Tên bản ghi: aff  
  • Loại bản ghi: CNAME     
  • Gía trị bản ghi: dns.salekit.io


Ví dụ: 
Tên miền có dạng   www.danglinh.vn, bạn sẽ trỏ theo bản ghi theo thông số sau: 

  • Tên bản ghi: www 
  • Loại bản ghi: CNAME     
  • Gía trị bản ghi: dns.salekit.io

Bước 3: Xác minh tên miền và bật SSL  

Sau khi đã trỏ tên miền về máy chủ của , bạn quay trở lại Salekit.io mục Tên miền để Xác minh tên miền và bật SSL.

Lưu ý: SSL sẽ được hệ thống kích hoạt trong vòng từ 0-1h kể từ khi kích hoạt.

Bạn cũng có thể xóa tên miền khỏi hệ thống nếu không muốn sử dụng tên miền này cho form đăng ký của mình bằng cách click vào biểu tượng Xóa ở cuối dòng.

Bước 4: Gắn tên miền vào page

Sau khi đã thêm tên miền và xác thực tên miền thành công, bạn có thể xuất bản landing page với tên miền này. Bạn vào chỉnh sửa landing page, chọn Xuất bản >> Tên miền riêng >> Chọn tên miền cần gắn >> Nhập phần tiếp sau của link (nếu có) >> Xuất bản lại. 
Lưu ý : Ô “Enter link” bạn cần nhập tên link dạng viết liền không dấu hoặc cách nhau kí tự "-". Ví dụ : pagetest hoặc page-test
 

Link page sau khi gắn tên miền riêng sẽ có dạng: https://domain/Enter link. Ví dụ: https://salekit.danglinh.vn/bds

Chúc bạn thành công!