Thống kê email

Với Salekit.io, bạn có thể thống kê Email đã gửi theo từng khoảng thời gian, theo từng chiến dịch gửi để đánh giá hiệu quả của chiến dịch Email Marketing.

1. Xem thống kê số lượng Email gửi theo ngày

Để xem thống kê chi tiết số lượng Email gửi theo khoảng thời gian nhất định, bạn vào mục Báo cáo -> Email 


Thống kê email trong 7 ngày gần nhất

  • Sents: Số lượng email gửi đi
  • Opens: Số lượng email đã mở
  • Clicks: Số lượt click vào link trong email (nếu có)
  • Goals: Số mục tiêu đạt được
  • Bounces: Số lượng email gửi đi bị lỗi không gửi được
  • Complain: Số lượng email khiếu nại thư rác
  • Unsubs: Số email đã bấm Ngừng nhận email

Bạn có thể Tắt / Bật hiển thị các chỉ số cần xem bằng cách click vào chỉ số đó để thay đổi trạng thái hiển thị.

Bạn có thể lọc theo thời gian tùy chỉnh cần xem thống kê 

2. Xem thống kê số lượng Email đã gửi của gói

Để xem số lượng SMS đã sử dụng / số lượng SMS của gói, bạn click vào mục Tổng quan, số lượng Email còn lại / số lượng Email được sử dụng của gói hiển thị tại màn hình bên phải.

3. Xem thống kê Email Broadcast

Để xem thống kê các chiến dịch Broadcast và đánh giá hiệu quả của chiến dịch, bạn vào mục Quảng bá >>Gửi Email >> Click vào biểu tượng thống kê tại chiến dịch muốn xem.

Màn hình thống kê chi tiết hiển thị như hình ảnh bên dưới:

4. Xem thống kê Sequence

Để xem thống kê các chiến dịch Sequence và đánh giá hiệu quả của chiến dịch, bạn vào mục Sequence >> Click vào biểu tượng thống kê tại chuỗi Sequence cần xem thống kê.

Màn hình thống kê chi tiết hiển thị như hình ảnh bên dưới:

Chúc bạn thành công!