Sequence - Chuỗi email nuôi dưỡng khách hàng tự động

Sequence là tính năng cho phép bạn gửi chuỗi email chăm sóc tới các nhóm khách hàng của mình theo thời gian đã được thiết lập. Các nhóm khách hàng này được phân biệt bằng tag khách hàng.

Để sử dụng chức năng Sequence, bạn làm theo hướng dẫn sau đây:

Tạo chuỗi email sequence

1. Tạo tag khách hàng

Bạn vào mục menu Cài đặt -> tag -> Tạo tag

2. Tạo Sequence và lịch gửi

2.1. Tạo sequence theo tag khách hàng

Tại màn hình làm việc của Salekit.io, bạn click vào menu Tự động -> Sequence


Tạo sequence mới -> Chọn tag để thiết lập sequence -> Lưu

Lưu ý: Mỗi tag chỉ được tạo một sequence, trong sequence có thể có nhiều lịch gửi

2.2. Tạo lịch gửi cho sequence

Bạn bấm vào biểu tượng dấu (+) để thêm lịch gửi, click vào Gửi sau 1 ngày để cài đặt lịch gửi và click vào Chi tiết để cài đặt nội dung gửi.


Cài đặt lịch gửi

Thời gian gửi có thể sau n phút, n giờ, n ngày. Nếu gửi sau n ngày, bạn cài đặt thêm giờ gửi cụ thể. Bạn cũng có thể tùy chỉnh ngày làm việc của mình để chỉ gửi tin cho khách hàng vào những ngày làm việc, tránh làm phiền khách hàng vào ngày nghỉ. Lịch gửi sau n ngày được tính theo ngày làm việc (bỏ qua ngày nghỉ).

Tiếp theo, bạn cần thiết lập nội dung email gửi đến khách hàng bằng cách click vào mục Chi tiết > Thiết lập Tiêu đề email và Nội dung email > Lưu lại.


Cài đặt nội dung gửi

Trong nội dung email, bạn có thể lấy các biến cá nhân hóa để gọi thông tin của khách hàng như Họ và tên - {full_name}, Tên -  {name}, SĐT - {phone},....

>> Xem cách sử dụng các biến cá nhân hóa tại: https://help.salekit.io/variable.html 

Bạn có thể Bật / Tắt các email trong chuỗi sequence bằng cách sử dụng nút ON / OFF. Khi ở trạng thái OFF, email sẽ không được gửi đến khách hàng nữa.

Nếu bạn muốn tạo một chuỗi email chăm sóc khách hàng với nhiều lịch gửi, bạn click vào dấu (+) tiếp theo và cài đặt lịch gửi và nội dung gửi đến khách hàng.
 
Lưu ý: Lịch gửi đầu tiên trong sequence được tính từ thời điểm khách được gắn tag, lịch gửi thứ 2 về sau được tính kể từ khi lịch gửi trước đó được gửi đi
 
Ví dụ: Bạn muốn mỗi ngày gửi 1 email đến khách hàng thông qua sequence, bạn cần thiết lập các lịch gửi lần lượt là: sau 1 ngày, sau 1 ngày, sau 1 ngày,....

3. Gắn tag khách hàng

Sau khi đã thiết lập lịch gửi Sequence, bạn cần gắn tag khách hàng để kích hoạt Sequence hoạt động.

Có 3 các gắn tag mà bạn có thể sử dụng trong Salekit.io

3.1. Gắn tag thủ công trong chi tiết khách hàng

Để gắn tag thủ công 1 hoặc nhiều khách hàng, bạn click vào mục Liên hệ để thao tác.

- Gắn tag từng khách hàng:

Để gắn tag 1 khách hàng cụ thể, bạn click chọn khách hàng cần gắn tag > bấm vào tag cần gắn, khi tên tag đó hiện màu xanh là bạn đã gắn thành công

- Gắn tag hàng loạt khách hàng:

Để gắn tag hàng loạt các khách hàng trong 1 danh sách, bạn chọn danh sách cần gắn tag hàng loạt > click Gắn tag > Chọn tag cần gắn > Save để hoàn tất quá trình.

>> Xem cách tạo và quản lý danh sách khách hàng: https://help.salekit.io/audience-list.html 

3.2. Gắn tag tự động trong form

Khi cài đặt form đăng ký thu lead, bạn có thể đặt đối tượng Gắn / Hủy tag để sau khi điền thông tin, khách hàng sẽ được tự động gắn tag và được đưa vào danh sách gửi trong sequence đã cài đặt.

>> Xem hướng dẫn các gắn/hủy tag tự động trong form: https://help.salekit.io/tagged.html 

3.3. Gắn tag tự động trong trigger

Bạn cũng có thể gắn tag tự động khi khách hàng truy cập 1 đường link của website đã được cài đặt mã nhúng Salekit.io qua tính năng Trigger.

>> Xem cách thiết lập trigger tại: https://help.salekit.io/trigger.html 

Sau khi được gắn tag, khách hàng sẽ được nhận chuỗi email chăm sóc theo các lịch gửi trong sequence đã được cài đặt trước.

Xem thống kê sequence

Bạn có thể xem thống kê chi tiết sequence bằng cách click vào biểu tượng thống kê bên phải tên sequence cần theo dõi.

Tại đây, bạn sẽ xem được số lượng email đã gửi đi, số email đã mở, số lượt click vào link trong nội dung email (nếu có) và số lượng Goal đạt được.

>> Xem các tạo và đo lường Goal tại: https://help.salekit.io/goal.html 

  • %Opens = Số lượng email mở / Số lượng email gửi
  • %Clicks = Số lượng email click vào link / Số lượng email gửi
  • %Goals = Số lượng email click vào 1 trong các link cài đặt trong Goal / số email gửi

Bạn cũng có thể theo dõi được danh sách đang chờ gửi vào thời gian nào, và email nào đã nhận được email từ lịch

Xóa sequence, xóa lịch gửi sequence

Để xóa sequence, bạn click vào biểu tượng thùng rác ở phía bên phải tên sequence cần xóa. Sau khi xóa, toàn bộ các dữ liệu thống kê cũng sẽ bị xóa.

(Xóa sequence)

Để xóa lịch gửi trong sequence, bạn click vào lịch gửi cần xóa và bấm vào biểu tượng thùng rác ở phía bên phải lịch gửi. Sau khi xóa, toàn bộ các dữ liệu thống kê cho lịch gửi đó cũng sẽ bị xóa.


(Xóa lịch gửi sequence)

Như vậy, với tính năng Sequence, bạn có thể dễ dàng chia nhóm khách hàng và gửi chuỗi email nuôi dưỡng tự động để biến khách hàng từ lạ thành quen, từ quen thành thân thiết, từ thân thiết thành khách hàng trung thành.

Chúc bạn thành công!