Thêm nhanh 1 khách hàng

Với Salekit.io, bạn có thể thêm nhanh một hoặc nhiều khách hàng vào hệ thống để quản lý và chăm sóc khách hàng tự động cũng như gửi các thông tin bán hàng qua email, sms.

Để thêm nhanh 1 khách hàng, bạn click tại mục Audience > Contact > + Contact

Màn hình hiển thị form yêu cầu nhập thông tin khách hàng cần thêm. Bạn nhập các thông tin đang có và bấm Save để hoàn tất quá trình. Muốn sửa thông tin chọn Save & New

Lưu ý: Trường Họ và Tên và Email là 2 trường bắt buộc

Như vậy, khi có được thông tin của khách hàng, bạn có thể thêm thủ công từng khách hàng và hệ thống Salekit.io để quản lý và gửi email/sms chăm sóc.

Chúc bạn thành công!