Thêm nhanh 1 khách hàng

Với Salekit.io, bạn có thể thêm nhanh một hoặc nhiều khách hàng vào hệ thống để quản lý và chăm sóc khách hàng tự động cũng như gửi các thông tin bán hàng qua email, sms.

Để thêm nhanh 1 khách hàng, tại Dashboard bạn chọn biểu tượng menu >> cột Khách hàng >>chọn Khách hàng

Khi đó màn hình sẽ hiện ra giao diện như hình dưới, bạn bấm +Khách hàng để thêm 1 liên hệ mới. 

Màn hình hiển thị form yêu cầu nhập thông tin khách hàng cần thêm. 

Lưu ý: Thông tin liên hệ bắt buộc cần có Họ tên + Số điện thoại hoặc Email. 

Sau khi điền đầy đủ thông tin, bạn bấm Lưu để hoàn tất việc thêm liên hệ

Như vậy, khi có được thông tin của khách hàng, bạn có thể thêm thủ công từng khách hàng và hệ thống Salekit.io để quản lý và gửi email/sms chăm sóc.

 

Chúc bạn thành công!