Thêm nhanh nhiều khách hàng

Với Salekit.io, bạn có thể thêm nhanh nhiều khách hàng vào hệ thống để quản lý và chăm sóc khách hàng tự động bằng cách copy paste danh sách khách hàng theo đúng cú pháp Tên, Email, SĐT.

Để thêm nhiều khách hàng theo cách này, bạn chọn menu Khách hàng -> Nhập liệu

Hiển thị màn hình nhập liệu >> Chọn upload file

Upload file: Tải file từ dữ liệu có trên máy tính

Tải mẫu excel: dành cho người dùng chưa có mẫu >> dùng mẫu để nhập liệu và tải dữ liệu lên hệ thống

Tiến hành tải file lên hệ thống bằng các bước sau đây:

1: Click button Choose >>hệ thống hiển thị cửa số Desktop

Chọn file excel chứa danh sách contact để upload lên hệ thống

2: Chọn tag : chọn tag để gắn tag cho khách hàng mới

3: Phân loại khách hàng

>> Sau khi hoàn thành xong các bước ta click checkbox Xác minh địa chỉ email và upload file lên hệ thống

Lưu ý: Hệ thống cho import tối đa 20 cột >> lướt sang phải để xem và thêm trường

Sau khi đã thêm trường xong >> Chọn button Save để lưu thông tin

>>Hệ thống hiển thị như ảnh trên thì tệp khách hàng đã được tải lên thành công >> Tệp khách hàng sẽ được hiển thị trong mục Khách hàng (contact)

(1) Thêm nhanh khách hàng

Bạn chọn phần Copy & Paste để thêm danh sách khách hàng

Bạn nhập thông tin khách hàng vào ô thêm nhanh. Thông tin khách là danh sách bao gồm các thông tin như Họ tên, Số điện thoại, email. Các thông tin cách nhau bởi dấu phẩy.

Ví dụ: Phạm Tuấn Anh, tuananh@gmail.com, 0989876654
          Nguyễn Thảo Nhi, thaonhi@gmail.com
          Lê Vân Anh, 0989766767

(2) Gắn tags

Nếu danh sách khách hàng này bạn muốn gắn tag để chăm sóc, bạn bấm chọn tag. Tag này được thiết lập từ trước đó tại mục cài đặt tag. 

Bạn xem thêm hướng dẫn cách thiết lập trang từ link >>> https://help.salekit.io/tag-danh-muc.html

(3) Gắn ref

Gắn ref của người giới thiệu. Nếu tệp danh sách này từ khách hàng của bạn giới thiệu, bạn cần gắn ref của khách đó vào các khách hàng để theo dõi và có thể biết khách này được ai giới thiệu

(4) Xác minh địa chỉ email

Tích chọn nếu bạn muốn xác minh email được thêm vào shop 

Sau khi hoàn tất bạn bấm Lưu để tải khách lên. 

 

Như vậy, bạn đã thêm được nhiều khách hàng vào hệ thống Salekit.io để quản lý và gửi email/sms chăm sóc.

Chúc bạn thành công!