Tạo menu bản Mobile

Cách tạo menu cho bản mobile

Bước 1: Thêm mới Icon menu

Bạn chọn Shape -> Icon -> Lựa chọn icon phù hợp để làm menu

Bước 2: Tạo popup nội dung

Bạn chọn popup -> Lựa chọn popup trắng hoặc popup mẫu sẵn

Cài đặt nội dung cho popup

Bước 3: Liên kết menu đến Section hoặc trang khác

Chọn đối tượng cài đặt sự kiện 

Trong sự kiện bạn tùy chỉnh Action, Event, Block

- Nếu bạn muốn dẫn liên kết đến Section khác bạn chọn Click -> Scroll to -> Block

- Nếu bạn muốn dẫn sang trang khác bạn chọn Click -> Link -> Nhập URL -> Mở link

Bước 4: Liên kết Icon menu tới Popup

Cài đặt đối tượng icon menu

Chọn sự kiện -> click -> Open popup -> Chọn popup đã cài đặt từ bước 3

Sau khi bạn thiết lập xong, bấm lưu và xuất bản

Chúc bạn thành công!