Flow: Xây dựng kịch bản tương tác khách hàng tự động qua email, sms, webpush

Flow (luồng kịch bản) là tính năng giúp bạn xây dựng kịch bản tương tác khách hàng tự động qua email, sms, webpush khi khách hàng mở email, đọc email, bấm vào link trong email,...

Để thiết lập tính năng này, bạn làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Tạo Trigger

Để thiết lập luồng kịch bản Flow, trước tiên, tạo Trigger tại mục Automation > Trigger.

>> Xem cách tạo và cài đặt trigger tại: https://help.salekit.io/trigger.html 

Bước 2: Tạo Flow kịch bản

Tại màn hình làm việc của Salekit.io, bạn click vào mục Automation > Flow > +Flow.

Tại màn hình hiển thị, bạn Nhập tên flow > Chọn email gửi > Apply. 

Mỗi flow kịch bản cần được gắn với 1 trigger (sự kiện) để khi trigger được kích hoạt, flow sẽ hoạt động. Tại đây màn hình bên phải, bạn chọn trigger được gắn với kịch bản > Apply.

Lưu ý: 1 Flow chỉ gắn với 1 Trigger, 1 Trigger có thể có nhiều Flow.

Bước 3: Thiết lập Flow kịch bản

Bạn thiết lập flow kịch bản bằng cách kéo thả các đối tượng từ menu bên trái vào cửa sổ làm việc chính giữa màn hình, nối các đối tượng với nhau để tạo liên kết. Các đối tượng có thể sử dụng để xây dựng flow kịch bản bao gồm:

(1) Email - Gửi email

Đối tượng này cho phép bạn gửi 1 mẫu email có sẵn đến khách hàng. Bạn thêm Email vào flow, sau đó cài đặt thời gian gửi email, tiêu đề email, phần mô tả (không bắt buộc), chọn mẫu email cần gửi và click Apply để hoàn tất.

>> Xem cách tạo và thiết lập mẫu email tại: https://help.salekit.io/email-template.html 

(2) SMS - Gửi tin nhắn SMS

Đối tượng này cho phép bạn gửi 1 mẫu tin nhắn tự động đến khách hàng. Bạn thêm đối tượng SMS vào flow và cài đặt thời gian gửi, chọn mẫu SMS cần gửi và click Apply để hoàn tất.

>> Xem cách tạo và thiết lập mẫu SMS tại: https://help.salekit.io/sms.html 

(3) Conditon - Kiểm tra điều kiện và điều hướng theo điều kiện

Đối tượng này được sử dụng sau 1 đối tượng email để kiểm tra trạng thái của email. Các trạng thái bao gồm: email đã được gửi đến (Delivered), email đã được mở (Open), khách hàng đã click vào link trong email (Click).

Tùy theo điều kiện trạng thái (Yes / No), bạn sẽ có những điều hướng khác nhau để tối ưu hóa hành trình khách hàng khi họ nhận được email.

Ví dụ: Trạng thái kiểm tra: Mở email (Open)

  • Yes > Gửi 1 email khác
  • No > Gửi SMS nhắc mở email

Flow kịch bản đơn giản

(4) Action - Thêm hành động gắn tag, gắn biến

Đối tượng Action được sử dụng để gắn tag hay thiết lập giá trị biến cho khách hàng khi họ đi qua trong đối tượng này Flow.

Gắn tag:

Bạn thêm Action vào Flow, chọn tag cần gắn / hủy và click Apply để hoàn tất.

Lưu ý: Tag khách hàng đã được tạo trước đó. Để tạo tag khách hàng, bạn vào mục Settings > Tag.

Thiết lập giá trị biến:

Sau khi thêm Action vào Flow, bạn chọn biến và thiết lập công thức cho biến. Biến này được gắn với từng user để tính điểm tương tác cho khách hàng.

Ví dụ: {score} = {score} + 1 để tính số điểm chạm của khách hàng với các đối tượng trong flow.

(5) ZNS - gửi tin nhắn qua OA Zalo

Đối tượng này cho phép bạn gửi tin nhắn ZNS từ OA của doanh nghiệp đến Zalo của khách hàng. Để gửi được tin nhắn ZNS qua Salekit.io trong flow, trước tiên, bạn cần kết nối Zalo OA của mình với Salekit.io, Zalo OA đã được xác minh và các mẫu gửi tin đã được Zalo duyệt.

>> Xem cách kết nối OA với Salekit.io và gửi mẫu ZNS để duyệt tại: https://help.salekit.io/zns-template.html 

Bạn thêm đối tượng ZNS vào flow và cài đặt thời gian gửi > chọn Zalo OA > chọn mẫu ZNS cần gửi và click Apply để hoàn tất.

(6)  Push - Gửi thông báo đẩy từ Website

Đối tượng này cho phép bạn gửi thông báo đẩy từ website đến khách hàng qua trình duyệt. Để gửi được thông báo đẩy qua Salekit.io trong flow, trước tiên, bạn cần cài đặt mẫu thông báo.

>> Xem các cài đặt mẫu thông báo Webpush tại: https://help.salekit.io/webpush-template.html 

Bạn thêm đối tượng Push vào flow kịch bản, đồng thời đăng nhập vào tài khoản Webpush của mình trên cùng trình duyệt để hệ thống truy xuất dữ liệu và hiển thị các website của bạn. Tiếp theo, bạn lựa chọn website cần gửi, cài đặt thời gian gửi, mẫu tin nhắn cần gửi và click Apply để hoàn tất.

(7) Google Sheet - Đẩy thông tin khách hàng sang Google Sheet để quản lý

Đối tượng này cho phép bạn đẩy các thông tin của khách hàng đã đi qua flow về Google Sheet để lưu và xử lý. Bạn thêm đối tượng Google Sheet vào flow kịch bản và chọn các biến cần lưu thông tin > click vào Kết nối Google Sheet hoặc nhập Sheet ID có quyền chỉnh sửa > Enter > Apply để thực hiện kết nối.

Kết nối Google Sheet mới


Kết nối Google Sheet có sẵn có quyền chỉnh sửa

(8) Messenger - Gửi tin nhắn cho khách qua messenger

Bạn có thể gửi tin nhắn cho khách hàng qua Messenger với điều kiện khách hàng nhắn tin với Fanapge thông qua phần mềm Fchat.vn. Khách hàng được lưu thông tin trong Contact Audience bên Salekit.io có ghi nhận fchat_id=user id. Từ đó có thể gửi tin nhắn messenger tới khách hàng.

Trong Flow chọn đối tượng Messenger, thiết lập nội dung và lịch gửi ->>Apply lưu và hoàn tất đối tượng. 


Có 2 hình thức gửi nội dung với messenger:
- Gửi text: Nội dung nhập trực tiếp vào ô gửi 
- Gửi block: Lấy id block từ kịch bản Fchat.vn 

(9) Coupon - Gửi mã quà tặng

Tạo mã Coupon. Trong Flow bạn chọn đối tượng Coupon 

Chọn danh sách chiến dịch hoặc tạo mới chiến dịch ->> bấm Apply để hoàn tất nội dung gửi coupon.

(10) Goal - Kết thúc nhánh khi đã đạt được mục tiêu

<Chức năng đang cập nhật>

Bước 4: Gửi email có chứa đường link của website

Bạn có thể gửi email hàng loạt với chức năng broadcast hoặc gửi email thông báo đăng ký thành công trong form cho khách hàng kèm đường link của website để khách hàng truy cập. Khi khách hàng mở email > bấm vào link, hệ thống sẽ ghi nhận ID của khách hàng đó và khi họ truy cập vào đường link có chứa từ khóa như cài đặt, họ sẽ được gắn trigger và được kích hoạt flow kịch bản.

>> Xem cách tạo chiến dịch email tại: https://help.salekit.io/email-broadcast.html 

>> Xem cách gửi email thông báo đăng ký form thành công: https://help.salekit.io/send-email.html

Lưu ý: Khi 1 user đi vào flow lần n+1. Đối với luồng Flow lần n, nếu user này đang trong Flow thì khi đó sẽ kết thúc, để bắt đầu 1 flow mới của lần n+1.

Chúc bạn thành công!