Hiệu ứng text Animated

Hiệu ứng text Animated sử dụng khi bạn muốn tạo ra sự xuất hiện chuyển động giữa các từ đồng nghĩa trong đoạn văn hiển thị. Các dạng hiệu ứng được cung cấp cho quá trình chuyển động tạo ra sức thu hút và đẹp mắt hơn.

Để hiểu hơn về hiệu ứng Animated bạn tham khảo các bản demo tại đây:  https://salekit.io/653b938aa07f115d5a0bb16c

Thao tác cài đặt hiệu ứng Animated như sau: 

  • Tại trang chỉnh sửa landing page. Bạn tạo đối tượng Tiêu đề hoặc Văn bản

  • Cài đặt đối tượng, tại thanh công cụ có Hiệu ứng, bạn bấm vào Hiệu ứng để lựa chọn 

 

  • Chọn hiệu ứng và nhập chữ hiển thị

Hiệu ứng: Có 10 hiệu ứng cho bạn lựa chọn. 
Chữ hiển thị: Nhập chữ bạn muốn hiển thị mỗi khi thay đổi hiệu ứng, mỗi nội dung là một dòng. 

Sau khi cài đặt hiệu ứng thì phần chữ sẽ hiển thị màu xám, giúp bạn phân biệt được chữ đang cài đặt hiệu ứng

Lưu ý: Nội dung để làm hiệu ứng không nên để quá dài

Chúc bạn thành công!