Quản lý và sử dụng form (biểu mẫu)

Biểu mẫu (form) thiết kế để thu thập thông tin khách hàng hoặc hiển thị như một trang thông tin. Các biểu mẫu thường được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh doanh, y tế, giáo dục, và hành chính để ghi lại thông tin từ người đăng ký hoặc để hiển thị thông tin theo một cách có cấu trúc.

Sau khi cài đặt xong form theo nhu cầu sử dụng, bạn cần cài đặt form để thu lead

1. Các cách sử dụng form

Sau khi tạo form thành công, bạn cần đưa form vào hoạt động bằng các cách sau đây:

Cách 1: Chia sẻ link form tới nhóm đối tượng mục tiêu của bạn

Tại menu cột Thu hút >> Biểu mẫu , click Xem tại form bạn muốn.

Màn hình chuyển sang tab hiển thị form bạn đã tạo. Bạn copy đường link trên thanh URL của trình duyệt và gửi đến mọi người hoặc chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội, diễn đàn,... nơi có các đối tượng khách hàng của mình.

Cách 2: Đặt mã nhúng form vào website / landing page

Website hay landing page là nơi khách hàng thường ghé thăm với lượt truy cập lớn. Do vậy, bạn có thể đặt form tại đó để thu thập thông tin khách hàng để quản lý và chăm sóc họ thường xuyên.

Để lấy mã nhúng form, Tại mục Form, click </>Nhúng tại form bạn muốn.

Màn hình hiển thị pop up chứa mã nhúng form, bạn click vào Copy để sao chép mã nhúng này và đặt vào website / landing page của mình.

Khi đặt mã nhúng vào website / landing page, chỉ form thu thập thông tin được hiển thị, các mục khác như hình ảnh, mô tả sẽ không xuất hiện trên website / landing page của bạn. Khách hàng điền form thông tin tại website sẽ được thực hiện các hành động bên dưới trong form (nếu có) như gắn tag, send email, lưu thông tin vào Google Sheet.

Cách 3: Thu lead từ API

Salekit.io cho phép bạn nhập lead vào hệ thống qua API từ các hệ thống bên ngoài như Website, CRM,... Tại form cần nhập lead từ API, bạn click vào mục </>API để xem hướng dẫn.

Sử dụng phương thức POST/GET với URL và các tham số như dưới đây:

URL: https://salekit.io.vn/api/lead/create/ID_form 

Tham số:

  • full_name: Họ tên (Bắt buộc)
  • phone: Số điện thoại (Không bắt buộc)
  • email: Email (Bắt buộc)
  • note: Ghi chú (Không bắt buộc)
  • aff: ID nhân viên giới thiệu (Không bắt buộc)
  • cid: ID khách giới thiệu (Không bắt buộc)
  • src: Nguồn giới thiệu (Không bắt buộc)

Khách hàng được nhập lead vào hệ thống thông qua API sẽ được tực hiện các hành động bên dưới trong form (nếu có) như gắn tag, send email, lưu thông tin vào Google Sheet.

2. Quản lý danh sách lead của Form

Để xem danh sách những khách hàng đã điền thông tin, bạn click tại mục Đăng ký

Form có 4 loại, vì vậy danh sách đăng ký của từng loại sẽ quản lý khác nhau

2.1 Đăng ký loại lead

Tại danh sách đăng ký bạn có thể xem thông tin khách hàng như họ tên, email, thời gian đăng ký, phần sale tư vấn,...

Hoặc bạn cũng có thể export tệp danh sách này xuống file excel

2.2 Đăng lý loại Viral

Tại danh sách đăng ký của viral bạn có thể xem thêm ID nào là người giới thiệu

Click vào ID để xem chi tiết contact giới thiệu

2.3 Đăng ký loại bán hàng

Danh sách đăng ký loại bán hàng sẽ lưu những đơn hàng khách đặt trên form, danh sách này sẽ là thống kê số đơn khách đặt hàng >>> Từ đó bạn xử lý đơn hàng

2.4 Đăng ký lịch hẹn 

Quản lý lịch hẹn của khách hàng để biết liên hệ khách đúng giờ

3. Quay số may mắn

Chức năng Quay số sử dụng sau khi khách hàng điền thông tin vào form. Quay số lựa chọn ngẫu nhiên ra những số may mắn để tặng quà. 
Lưu ý: Form bắt buộc khách nhập thông tin số điện thoại, vì mã số may mắn sẽ lấy theo đuôi số điện thoại để tạo mã thưởng. 

Sau khi khách điền xong thông tin và sinh ra mã dự thưởng. Bạn click vào Quay số

Màn hình sẽ hiện ra danh sách những người tham gia và chọn ngẫu nhiên 1 số may mắn trong những mã dự thưởng của khách hàng. Khách hàng có mã dự thưởng trùng với số xuất hiện trên màn hình sẽ là người chiến thắng.

Sau khi quay số xong, bạn cũng có thể xem lại danh sách đã quay, xem lịch sử quay 

Tại đây bạn có thể xem thông tin những lần quay số, mã số may mắn của từng khách hàng và khách hàng nào là người trúng thưởng.

Như vậy, bạn có thể dễ dàng thu Lead từ website, landing page hay từ hệ thống CRM của bạn để quản lý và gửi email/sms chăm sóc qua Salekit.io.

Chúc bạn thành công!