Flow - Gửi tin nhắn vào Lark

Hiện nay nền tảng Lark Suite đang khá phổ biến, nhiều doanh nghiệp lựa chọn làm nền tảng để trao đổi nội bộ với nhau vì phần mềm có nhiều tính năng hữu ích, và theo đó Salekit.io làm ra đối tượng Lark để gửi tin nhắn về nhóm Lark.

Để sử dụng đối tượng Lark bạn cần Tạo mẫu tin nhắn mẫu trên Lark và thiết lập kịch bản Flow. Bạn thực hiện các bước như sau:

1. Tạo tin nhắn Lark

Để tạo tin nhắn mẫu Lark bạn cần thực hiện các bước sau

Bạn truy cập vào menu Tự động -> Tin nhắn và lựa chọn Lark

Thiết lập nội dung

(1) Tên mẫu: Đặt tên cho mẫu tin nhắn gửi tới nhóm trên Lark
(2) Nhập nội dung: Nội dung muốn gửi tin nhắn (Bạn có thể cá nhân hóa trong nội dung gửi tin)
(3) Nút bấm: Trong nội dung gửi tin nhắn bạn có thể thêm tối đa 2 nút bấm chuyển hướng tới trang web khác
(4) Lưu: Lưu lại nếu bạn đã hoàn tất nội dung

Thao tác tạo tin nhắn Lark mẫu

Sau khi tạo xong tin nhắn mẫu, bạn tiếp tục thiết lập kịch bản trong Flow

2. Flow với đối tượng Lark

Bạn thiết lập Flow kịch bản bằng cách kéo thả các đối tượng từ menu bên trái vào cửa sổ làm việc chính giữa màn hình, nối các đối tượng với nhau để tạo liên kết.
Lark là một trong số các đối tượng tạo ra để thiết lập kịch bản

Lark - Gửi tin nhắn

Kéo thả đối tượng Lark vào luồng Flow. Tại đối tượng Lark bạn chọn Message đã tạo trước đó cho nội dung gửi.


Thiết lập xong flow, từ giờ Flow này được kích hoạt kịch bản đi đến đối tượng Lark sẽ tự động gửi tin nhắn trong nhóm Lark 

Lưu ý: Để gửi được tin nhắn qua Lark bạn cần kết nối Lark Bot vào Salekit.io theo hướng dẫn bạn xem Tại đây

3. Ứng dụng

Một số ví dụ cho tính ứng dụng khi kết nối Lark vào Salekit.io để gửi tin nhắn:

- Gửi tin nhắn vào nhóm Lark khi có khách hàng mới đăng ký tư vấn qua Form/Landingpage

- Gửi tin nhắn vào nhóm Lark khi có đơn hàng mới.

- Gửi tin nhắn vào nhóm Lark khi có đơn hàng đã được thanh toán online

- Gửi thông báo khi khách hàng thay đổi nhiệt độ,......

Sẽ có rất nhiều kịch bản cần gửi tin nhắn thông báo vào nhóm Lark để nhân viên theo dõi và hỗ trợ khách hàng kịp thời. 

Kịch bản sẽ tùy thuộc vào từng doanh nghiệp và ứng dụng khác nhau

Ví dụ: Khách đặt hàng khi tạo đơn thành công -> Bật trigger -> Kích hoạt Flow. Trong Flow thiết lập Lark gửi thông tin khách hàng vào nhóm Lark để nhân viên tiếp nhận kịp thời thông tin.

(Đơn hàng ở trạng thái mới (Sau khi tạo đơn thành công)

(Trigger kích hoạt Flow)

(Flow chứa đối tượng Lark và nội dung gửi tin nhắn)

(Nội dung nhận tin trong nhóm Lark)

Chúc bạn thành công!