Tạo đơn hàng

Tạo đơn hàng

Ta tạo đơn hàng trên salekit.io theo các bước dưới đây:

Trong menu người dùng chọn Đơn hàng trong cột Bán hàng

Giao diện sẽ hiển thị như ảnh dưới đây: Người dùng chọn Đơn hàng >> Tạo chi tiết

Màn hình hiển thị giao diện tạo chi tiết đơn hàng

Gõ tên/số điện thoại/… của khách hàng đã có thông tin tại ô tìm kiếm thông tin khách hàng >> nhấn Enter >> nhấn vào khách hàng bạn cần tạo đơn 

Sẽ có 2 mục trong phần Đơn hàng

1: THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Khi nhấn enter thì thông tin khách hàng sẽ được hiển thị như ảnh trên.

Trong đó:

 • Thông tin khách hàng :Tên khách hàng - Email - Số điện thoại
 • Nợ phải thu: Số đơn chưa hoàn thành + Tổng số tiền khách chưa thanh toán
 • Tổng đơn đã mua: Số đơn đã hoàn thành + Tổng số tiền khách đã trả
 • Đơn hoàn: Số đơn khách đã hoàn trả + Tổng số tiền hoàn trả khách
 • Đơn hủy: Số đơn đã bị hủy + Tổng giá trị các đơn hủy

Người dùng có thể chỉnh sửa hoặc thêm mới thông tin của khách hàng bằng cách nhấn vào Chỉnh sửa >> Chỉnh sửa (hoặc Chỉnh sửa >> Thêm mới)

1: Click button Chỉnh sửa >> Hiển thị popup nhỏ 

2: Click button Thêm mới>> màn hình hiển thị popup Thêm mới địa chỉ giao hàng

3: Click button icon chỉnh sửa>> màn hình hiển thị popup thêm mới địa chỉ giao hàng 

Phần thêm mới địa chỉ giao hàng gồm các trường thông tin như sau

 • Họ tên: Họ và tên người nhận hàng
 • Điện thoại (*): Số điện thoại của người nhận hàng
 • Tỉnh/Thành(*): Tỉnh/Thành phố trong địa chỉ nhận hàng
 • Quận/Huyện(*): Quận/Huyện trong địa chỉ nhận hàng
 • Phường/Xã(*): Phường/Xã trong địa chỉ nhận hàng
 • Địa chỉ (*): Thêm địa chỉ cụ thể như số nhà, tầng, ngõ, ngách,...
 • Địa chỉ mặc định: Nếu đặt địa chỉ đã tạo là địa chỉ mặc định thì bật trạng thái ON

Lưu ý: Những mục có (*) bạn buộc phải hoàn thiện để tạo đơn hàng

Sau khi đã nhập xong Thông tin nhận hàng, bạn nhấn Lưu để hoàn tất phần thông tin nhận hàng.

 

 1. THÔNG TIN SẢN PHẨM

Người dùng nhập từ khóa sản phẩm vào ô tìm kiếm >> ấn enter 

Thông tin sản phẩm sẽ hiển thị bên dưới >> người dùng chọn bất kì 1 sản phẩm cần chọn >> hệ thống sẽ hiển thị sản phẩm ra như sau:

Tại đây, người dùng có thể chỉnh sửa:

 • Số lượng sản phẩm
 • Chiết khấu cho từng sản phẩm: Có thể chọn chiết khấu theo giá trị hoặc chiết khấu theo % giá sản phẩm
 • Bỏ sản phẩm khỏi đơn hàng bằng các nhấn nút X ở cột xóa

 

2: THÔNG TIN BỔ SUNG

Thông tin bổ sung gồm: Hẹn ngày, giờ giao ở mục Hẹn giao; chọn Kho xuất hàng, Ghi chú

 • Tổng đơn: Tổng giá trị hàng hóa đã chọn
 • Coupons: Nhập mã coupons của đơn hàng (nếu có) >> nhấn Áp dụng
 • Chiết khấu: Chiết khấu theo giá trị cho tổng đơn hàng
 • Phụ thu: Số tiền phải thu thêm (nếu có)
 • Thu khách hàng = Tổng đơn - Coupons - Chiết khấu + Phụ thu
 • Phí Ship: Được cập nhật khi cài đặt ở mục Đóng gói và giao hàng
 • Phí Pay: Phí người bán phải thanh toán thêm (nếu có)
 • Doanh thu = Thu khách hàng - Phí Ship - Phí Pay
 • Đã thu KH: Nếu bạn đã thu trước tiền của khách hàng, bạn nhấn +Thêm phương thức >> Chọn hình thức (COD, Tiền mặt, Online, Chuyển khoản) >> Điền số tiền đã thu
 • Thừa (+)/Thiếu (-) = Đã thu KH - Doanh thu

 

Cuối cùng là Đóng gói và giao hàng, người dùng có thể chọn các hình thức:

Đơn vị ship:

 Trong đó:

 • Địa chỉ giao hàng: tương tự Địa chỉ giao hàng ở mục Thông tin Khách hàng (đã hướng dẫn phía trên)
 • Địa chỉ lấy hàng: Chọn kho hàng trùng với Kho xuất hàng ở mục Thông tin bổ sung
 • Thông tin giao hàng:
 • Hướng dẫn liên kết với các đơn vị vận chuyển tại đây
 • Thu hộ
 • Yêu cầu giao hàng
 • Ghi chú cho ship
 • Phí vận chuyển: Khi tick chọn đơn vị vận chuyển, phí vận chuyển sẽ được cập nhật, đồng thời cập nhật luôn Phí Ship ở mục Thanh toán

 

Shop tự giao: Shop tự giao hàng vận chuyển

Khách nhận tại cửa hàng: Khách đến tại địa chỉ cửa hàng lấy hàng

Khác: Hình thức vận chuyển khác 

Cuối cùng, nhấn Tạo đơn hàng để hoàn thành việc tạo đơn

Chúc các bạn thành công!