Thống kê sms

Với Salekit.io, bạn có thể dễ dàng xem thống kê các sms đã gửi theo từng brand name để quản lý.

1. Xem thống kê số lượng SMS gửi theo ngày, theo mạng di động

Để xem thống kê chi tiết số lượng SMS gửi theo ngày, bạn vào mục Reports >> SMS >> Chọn thời gian cần thống kê >> Chọn Brand name cần thống kê và click vào Thống kê để xem số lượng cụ thể. Để xem chi tiết các lịch sử các SMS, bạn click vào mục Lịch sử.

2. Xem thống kê số lượng SMS đã gửi của gói

Để xem số lượng SMS đã sử dụng / số lượng SMS của gói, bạn click vào mục Dashboard, số lượng SMS còn lại / số lượng SMS được sử dụng của gói hiển thị tại màn hình bên phải.

Chúc bạn thành công!