Thống kê sms

Với Salekit.io, bạn có thể dễ dàng xem thống kê các sms đã gửi theo từng brand name để quản lý.

1. Xem thống kê số lượng SMS gửi theo ngày, theo mạng di động

Để xem thống kê chi tiết số lượng SMS gửi theo ngày, bạn vào mục Báo cáo >> SMS >> Chọn thời gian cần thống kê >> Chọn Brand name cần thống kê và click vào Thống kê để xem số lượng cụ thể. Để xem chi tiết các lịch sử các SMS, bạn click vào mục Lịch sử.

2. Xem Lịch sử gửi sms

Chúc bạn thành công!