Đưa khách từ Landing page về chatbot Fchat

Sau khi khách hàng điền thông tin trên Landing page qua Form, bạn có thể dẫn khách hàng về Fchat để tiếp tục chăm sóc và đẩy các thông tin khách đã cung cấp về chatbot để quản lý.

Để đẩy thông tin khách đăng ký trên Landing page về Fchat, bạn làm theo hướng dẫn sau đây:

1. Cài đặt kịch bản trên Fchat.vn

Bạn cần có tài khoản fchat.vn để thiết lập kịch bản. Nếu chưa có bạn truy cập vào website https://fchat.vn/ để đăng ký tài khoản. 

Bước 1: Tạo block kịch bản và lấy link ref

Bạn cần tạo 1 Block kịch bản trong Fchat để gửi cho khách hàng sau khi khách hàng hoàn tất Form đăng ký trên Landing page.

Sau khi tạo Block, bạn click vào mục Link trên đầu block để tạo Link ref

Ví dụ: Bạn đặt tên ref là ParseAttribute

Bạn copy link ref: Link của bạn ví dụ sẽ có dạng https://m.me/101337324988202?ref=ParseAttribute

Bước 2: Thêm đối tượng Parse Attribute trong Block tin nhắn để lấy biến từ Landing page

Block lấy link ref, bạn thiết lập đối tượng Parse Attibute. 

Chọn thêm mới đối tượng Parse Attibute

Đẩy dữ liệu từ Ladipage về FchatTại đây, bạn nhập biến là ref và copy chuỗi ký tự sau ref=, đặt vào ô Tách giá trị vào các biến.

Định dạng: ref_{bien1}_{bien2}_{bien3}

Lưu ý: Các biến là biến của Form bên Landing page

Ví dụ: ParseAttibute_{full_name}_{phone}_{email}

 

Bước 3: Tạo URL theo đúng định dạng

Sau khi có được link ref block kịch bản Fchat và các biến cần lấy dữ liệu trong Form của Landing page. 

Bạn cần lấy các biến này ra và tổng hợp lại theo cú pháp {bien1}_{bien2}_{bien3} để nối với link ref trong Fchat thành 1 URL hoàn chỉnh có dạng [link ref]_[chuỗi biến] và đặt vào trang thank you của Form trong Landing page. 

URL hoàn chỉnh ví dụ có dạng: https://m.me/101337324988202?ref=ParseAttribute_{full_name}_{phone}_{email}

2 Cài đặt Landing page trên Salekit.io

Cách tạo Form trên Landing page của Salekit.io bạn xem thêm hướng dẫn Tại đây

Mỗi trường dữ liệu trong Form tương ứng với 1 biến trên Landing page. Để xem tên biến tương ứng, bạn bấm vào cài đặt từng trường trong form > tên lấy dữ liệu chính là tên biến.

Bạn có thể thêm các trường tùy vào việc bạn muốn thu thập những dữ liệu nào từ khách hàng. Tên lấy dữ liệu bạn có thể tự tạo, làm sao thoải mãn cấu trúc của tên lấy dữ liệu (Cấu trúc tên biến bạn cần tạo "bien_moi" hoặc "bienmoi")


Sau khi đã có URL hoàn chỉnh ví dụ có dạng: https://m.me/101337324988202?ref=ParseAttribute_{full_name}_{phone}_{email} bạn đặt vào trang Thank you của Form.

Như vậy, sau khi khách nhập thông tin vào form Landing page, sẽ được chuyển hướng sang trang messenger của khách hàng. Tại đây, khách click Bắt đầu (đối với khách hàg mới chưa từng nhắn tin với fanpage của bạn) thì các thông tin này sẽ được chuyển về chatbot để bạn quản lý, khách đăng ký form cũng được trở thành subscriber trong chatbot để chăm sóc và gửi tin nhắn miễn phí với họ.

Chúc bạn thành công!