Tạo tag và danh mục tag

Tags là các nhãn phân loại khách hàng như khách hàng đã mua sản phẩm, khách hàng đang quan tâm, khách hàng chưa để lại SĐT,...

Danh mục là nhóm phân loại. Mỗi nhóm sẽ có 1 loại tag khác nhau

Trong quá trình cài đặt shop, bạn có thể thiết lập sẵn các tags để phân loại khách hàng và tạo danh mục cho từng loại tag đó

1. Tạo danh mục

Vào menu cột Cài đặt -> Tag -> +Danh mục

Tại đây sẽ hiển thị ra các danh mục bạn đã tạo từ trước đó. Bạn bấm +Danh mục để tạo thêm danh mục mới

Đặt tên danh mục và bấm Lưu để hoàn tất

2. Tạo Tag/Nhãn

Để tạo Tag phân loại khách hàng, bạn bấm +Tag

Đặt tên Tag và lựa chọn Danh mục nếu muốn

Bạn có thể chỉnh sửa tên Tag/Danh mục hoặc xóa đi nếu không có nhu cầu sử dụng tên Tag/Danh mục đó nữa.


(Sửa/Xóa tag)


(Sửa danh mục)

Tạo tag và danh mục thành công, từ đây bạn có thể gắn tag cho khách hàng theo nhiều luồng khác nhau. 

Ví dụ: Gắn Tag trong Form

Ví dụ: Gắn tag trong Flow

Chúc bạn thành công!