Đồng bộ khách hàng từ Getfly

Với Salekit.io, bạn có thể thêm khách hàng từ Getfly vào hệ thống để quản lý và chăm sóc bằng cách lấy dữ liệu thông qua API của Getfly.

Để lấy danh bạ từ Getfly về Salekit.io, bạn click tại cột Khách hàng -> Nhập liệu


Vào CRM -> tích chọn Getfly

Tiếp theo, bạn truy cập mục Tích hợp của Getfly > Tích hợp phần mềm khác > Chọn Getfly và lấy thông tin API nhập vào Salekit.io > Import > Save.

Nhập link CRM getfly và API KEY. tại màn hình quản lý getfly: Mục Cài đặt -> Tích hợp -> Tích hợp phần mềm khác -> Getfly

Đặt link CRM và API Key vào salekit và import

Bạn có thể gắn tag để phần biệt tệp khách mới được import vào shop. 

Như vậy, bạn đã thêm được các khách hàng từ hệ thống Getfly vào hệ thống Salekit.io để quản lý và gửi email/sms chăm sóc.

Chúc bạn thành công!