Đồng bộ khách hàng từ Getfly

Với Salekit.io, bạn có thể thêm khách hàng từ Getfly vào hệ thống để quản lý và chăm sóc bằng cách lấy dữ liệu thông qua API của Getfly.

Để lấy danh bạ từ Getfly về Salekit.io, bạn click tại mục Audience Import CRM > Getfly.

Tiếp theo, bạn truy cập mục Tích hợp của Getfly > Tích hợp phần mềm khác > Chọn Getfly và lấy thông tin API nhập vào Salekit.io > Import > Save.

Như vậy, bạn đã thêm được các khách hàng từ hệ thống Getfly vào hệ thống Salekit.io để quản lý và gửi email/sms chăm sóc.

Chúc bạn thành công!