Message - Tạo mẫu Webpush

WebPush Notification là công cụ giúp bạn gửi thông báo miễn phí từ website đến khách qua các trình duyệt mà khách hàng truy cập sử dụng (Chrome, Cốc Cốc, Firefox,...). Những người truy cập website (visitors) quan tâm sản phẩm, dịch vụ của bạn sẽ ấn nhận thông báo và trở thành 1 subcriber. Khi có chương trình khuyến mại hay thông báo cần gửi đến khách hàng, bạn có thể thực hiện gửi thông báo đẩy từ Webpush. Nội dung thông báo sẽ được hiển thị trên thiết bị của người dùng ngay cả khi họ đang không truy cập vào website của bạn (chỉ cần thiết bị có truy cập Internet).

>> Tham khảo chi tiết tính năng của Webpush.vn tại: https://webpush.vn/ 

Salekit.io có tích hợp sẵn Webpush để gửi thông báo qua trình duyệt khi khách hàng vào 1 flow kịch bản cụ thể. Để sử dụng tính năng Push trên Salekit.io, trước tiên, bạn cần:

  1. Đăng ký tài khoản Webpush.vn
  2. Thêm website vào Webpush.vn
  3. Cài đặt pop up cho phép nhận thông báo từ website
  4. Cấu hình Webpush lên website của bạn bằng cách đặt mã nhúng

Tất cả các hướng dẫn này bạn có thể tìm thấy tại https://help.webpush.vn/ > Danh mục Cài đặt Webpush.

Lưu ý: Bạn cần đăng ký tài khoản Webpush bằng email đã đăng ký tài khoản tại Salekit.io

Để tạo các mẫu Webpush, bạn click vào menu Tự động -> Tin nhắn 

Bấm vào Tạo tin nhắn để lựa chọn webpush

Tại màn hình hiển thị, bạn nhập nội dung cần gửi > Lưu để hoàn tất quá trình.

+ Tiêu đề: Hiển thị dòng đầu tiên trong thông báo (như màn hình preview hiển thị). Tiêu đề được phép nhập tối đa 30 ký tự

+ Mô tả: Chi tiết thông báo, hiển thị tại các dòng tiếp theo trong thông báo (như màn hình preview hiển thị). Mô tả được phép nhập tối đa 45 ký tự

+ URL trang đích: Link trỏ về để dẫn khách hàng đến khi khách click vào thông báo

+ Banner: Ảnh hiển thị cùng với thông báo (như màn hình preview hiển thị). Kích thước banner 360x180 px

+ Button: Thêm nút để chuyển hướng khi khách bấm vào lựa chọn

Sau khi tạo xong mẫu tin nhắn Webpush, bạn có thể lựa chọn các mẫu này trong flow kịch bản.

>> Xem hướng dẫn cách cài đặt flow kịch bản trong Salekit.io: https://help.salekit.io/flow.html 

Chúc bạn thành công!