Scroll Auto - Tự động cuộn ngang trên mobile

Tại màn hình Desktop có các đối tượng hoặc hình ảnh được sắp xếp theo chiều ngang. Qua bản Mobile cấu trúc giao diện sẽ thay đổi và sắp xếp các đối tượng đó theo chiều dọc. Nhưng bạn vẫn muốn trên mobile được hiển thị theo chiều ngang để trải nghiệm với người xem một cách tốt nhất.

Để giảm bớt độ dài của page khi xem trên mobile bạn có thể sắp xếp các đối tượng theo chiều ngang và Salekit.io sẽ giúp bạn cài đặt thanh cuộn khi xem trên mobile 

Bước 1: Tạo nhóm các đối tượng

Chọn các phần tử cần tạo vào 1 nhóm

Bước 2: Cài đặt nhóm đã tạo

Cài đặt nhóm -> Chọn nâng cao 

Bạn tích bật Scroll auto. Lựa chọn cho việc sử dụng thanh cuộn ngang hay không sử dụng

Lưu ý: Bạn chỉ cài đặt Scroll Auto đối với bản Mobile. Không sử dụng với bản Desktop

Cài đặt xong bạn Xuất bản lại, và khi khách hàng vào page sẽ có giao diện thanh cuộn như sau

Chúc bạn thành công!