Tạo hợp đồng (Deal) - cơ hội bán hàng

Cơ hội bán hàng là khởi đầu của quá trình kinh doanh của bạn với khách hàng. Khi hệ thống phát sinh Lead tiềm năng, bộ phận Telesales/Sale sẽ chủ động liên hệ để tìm hiểu nhu cầu và đảm bảo sản phẩm có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Lead đó sẽ trở thành cơ hội bán hàng (Deal). Cơ hội bán hàng sẽ được khởi tạo khi nhân viên Sales nhận thấy nhu cầu mua hàng thật sự.

Từ đó, Salekit.io ra mắt chức năng Deal để giúp người dùng có thể theo dõi tổng quan quá trình chốt Deal của một cơ hội bán hàng theo quy trình. Chức năng này thường được sử dụng đối với những doanh nghiệp kinh doanh theo hình thức B2B với tiến trình bán hàng lâu dài. 

Có 4 cách để tạo Deal trong Salekit.io sau: 

Cách 1: Tạo Hợp đồng (Deal) cho khách hàng mới

Khi có thông tin khách hàng, bạn vào menu Khách hàng -> Liên hệ

>> Cách tạo khách hàng

Khi khách có nhu cầu mua hàng, bạn chọn biểu tượng  >> Tạo hợp đồng

Một popup hiển thị, bạn nhập các thông tin như sau: 

- Title: Tiêu đề ngắn gọn miêu tả cơ hội bán hàng

- Contact: Khách hàng mà bạn đã chọn để tạo deal

- Company: Thông tin cơ quan, công ty của khách hàng

- Deadline: Mục tiêu thời hạn cuối cùng hoàn thành quy trình bán hàng

- Sale: Nhân viên chăm sóc cơ hội bán hàng

- Value: Giá trị của cơ hội bán hàng mang lại

- Pineline: Quy trình bán hàng mà Sale gắn cho khách hàng

- Stage: Giai đoạn trong quy trình bán hàng của sale

- Note: Ghi chú khách hàng

- Tag: Thẻ tag phân loại khách hàng

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bạn bấm Save để hoàn tất.

Cách 2: Tạo Deal cho khách hàng đã tồn tại trên hệ thống 

Bạn vào menu cột Bán hàng -> Hợp đồng

Màn hình sẽ hiển thị như hình bên dưới: 

Bạn nhập các thông tin sau: 

- Title: Tiêu đề ngắn gọn của cơ hội bán hàng

- Contact: Là khách mua hàng, bạn nhập thông tin khách hàng (ên, email hoặc số điện thoại) và bấm Enter để tìm kiếm khách hàng đã có trong hệ thống

- Company: Công ty mà khách hàng đại diện

- Deadline: Thời hạn hoàn thành quy trình bán hàng

- Sale: Nhân viên phụ trách deal

- Value: Giá trị của cơ hội bán hàng mang lại

- Pineline: Quy trình bán hàng mà Sale gắn cho khách hàng

- Stage: Giai đoạn trong quy trình bán hàng của sale

- Note: Ghi chú khách hàng

- Tag: Gắn tag phân loại khách hàng

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bạn bấm nút Save để hoàn tất. Deal sau khi tạo sẽ hiển thị như sau: 

Cách 3: Tạo Deal qua Form

Trong cấu hình Form, bạn bấm nút More >> Deal để tạo thêm đối tượng trong Form

Bạn cần nhập thông tin vào đối tượng Deal bao gồm: 

(1) Title: Tiêu đề ngắn gọn của cơ hội bán hàng

(2) Value: Giá trị của cơ hội bán hàng mang lại

(3) Sales Pineline: Quy trình bán hàng mà Sale gắn cho khách hàng

(4) Sale xử lý: Nhân viên sale xử lý quy trình bán hàng 

(5) In (days): Thời gian xử lý quy trình bán hàng

(6) Ghi chú (nếu có)

Sau đó bạn bấm nút Save để lưu lại thông tin form. Từ đó, khi khách đăng kí form xong hệ thống sẽ tự động tạo Deal cho khách hàng.

Cách 4: Tạo Deal qua kịch bản Flow

Trong kịch bản Flow, bạn kéo thả đối tượng Deal vào luồng Flow và thiết lập các thông tin Deal bao gồm: 

  • Title: Tiêu đề ngắn gọn của cơ hội bán hàng
  • Value: Giá trị của cơ hội bán hàng mang lại
  • Sales Pineline: Quy trình bán hàng mà Sale gắn cho khách hàng
  • Sale xử lý: Nhân viên sale xử lý quy trình bán hàng 
  • In (days): Thời gian xử lý quy trình bán hàng
  • Ghi chú (nếu có)

Từ đó, khi khách đi qua kịch bản Flow này sẽ tự động tạo Deal.

Lưu ý: Các trường thông tin * là bắt buộc.

Chúc bạn thành công!