Giai đoạn Sale Pipeline trong hợp đồng

Sales pipeline là mô hình biểu thị quá trình bán hàng từ khi tiếp cận khách hàng tiềm năng đến khi chốt sale. Sales pipeline thường được chia thành các giai đoạn khác nhau, mỗi giai đoạn đại diện cho một bước trong quy trình bán hàng.

1. Thêm mới Giai đoạn

Trong mục Pipeline bạn chọn Pipeline deal, chọn ô số ở mục giai đoạn

Sau đó chọn thêm giai đoạn phù hợp với quá trình chăm sóc khách hàng

2. Phân loại giai đoạn khách hàng trong hợp đồng

Vào menu chọn hợp đồng, chọn giai đoạn và tích vào ô giai đoạn tương ứng với khách hàng

Chúc bạn thành công!