Giai đoạn Sale Pipeline trong liên hệ

Sales Pipeline là mô hình biểu thị quá trình bán hàng từ khi tiếp cận khách hàng tiềm năng đến khi chốt sale. Sales pipeline thường được chia thành các giai đoạn khác nhau, mỗi giai đoạn đại diện cho một bước trong quy trình bán hàng.

1. Thêm mới Giai đoạn

Trong mục Pipeline bạn chọn Pipeline contact, chọn ô số ở mục giai đoạn

Sau đó chọn thêm giai đoạn phù hợp với quá trình chăm sóc khách hàng

2. Phân loại giai đoạn khách hàng trong liên hệ

Cuối cùng sang phần liên hệ và gắn giai đoạn cho từng khách 

Chúc bạn thành công!