Landing Page - Form

Form dùng để thu thập thông tin khách hàng truy cập vào landingpage.

Để tạo form, tại giao diện cấu hình nội dung trong landingpage, bạn bấm chọn đối tượng Form 

Tại đây, bạn có thể điều chỉnh cấu hình form như sau: 

- Điều chỉnh kích thước form: bạn kéo thả chuột ở các góc khung form để phóng to, thu nhỏ kích thước form.

- Điều chỉnh trường dữ liệu trong form: 

Bạn click vào 1 trường dữ liệu bất kỳ >> Cài đặt

Một thanh công cụ bên phải màn hình xuất hiện. Tại đây bạn có thể thay đổi tên trường dữ liệu, biến lưu data, định dạng kiểu chữ, cỡ chữ hiển thị trong trường dữ liệu. 

- Nhân bản trường thông tin: 

Bạn click vào trường dữ liệu bất kỳ >> Nhân bản

- Xóa trường thông tin trong form: 

Bạn click vào trường dữ liệu bất kỳ >> Xóa

- Xóa form: 

Bạn click vào vị trí giữa form >>  Xóa

Chúc bạn thành công!