Cart Detail - Thiết lập số lượng sản phẩm cho khách lựa chọn

Lựa chọn số lượng sản phẩm giúp cho khách hàng của bạn dễ dàng mua sắm, giúp khách hàng của bạn có thể điều chỉnh số lượng sản phẩm để mua và giúp đơn hàng được xử lý một cách hiệu quả hơn, vì hệ thống sẽ biết được số lượng sản phẩm cần xử lý.

Đối tượng Sản phẩm lựa chọn số lượng đang được sử dụng trong luồng Funnel với step Sale page.

Để sử dụng đối tượng Sản phẩm thì sẽ luôn đi kèm BUMP (bật Bump để hoạt động lựa chọn số lượng sản phẩm)

1. Tạo Funnel

>>> Bạn xem hướng dẫn cách tạo funnel Tại đây

2. Step Sale page

>>> Cài đặt BUMP bạn xem theo hướng dẫn Tại đây

Đối tượng Sản phẩm được cài đặt trong landing page của Sale page

Bạn vào chỉnh sửa Sale page -> +Thêm mới -> Sản phẩm

Đặt đối tượng vào vị trí phụ hợp trên page

Cài đặt cho đối tượng Sản phẩm 

- Đối tượng hình ảnh: Hình ảnh khi đi theo Funnel sẽ hiển thị ra hình ảnh của sản phẩm mà khách hàng chọn mua.

Bạn tùy chỉnh hình ảnh theo thiết kế, hiệu ứng, sự kiện, nâng cao cho phù hợp. 

- Đối tượng Select: Cài đặt danh sách giá trị.

Nếu bạn muốn khách lựa chọn số lượng max là bao nhiêu bạn cần nhập số lượng vào ô Danh sách giá trị

Sau khi cài đặt xong, bạn lưu lại để xuất bản trang Sale page

 

Kịch bản khi khách đặt mua sản phẩm đến trang Sale page

Chúc bạn thành công!