Đồng bộ khách hàng từ KiotViet

Với Salekit.io, bạn có thể thêm khách hàng từ KiotViet vào hệ thống để quản lý và chăm sóc bằng cách lấy dữ liệu thông qua API của KiotViet.

Bạn truy cập vào menu cột Khách hàng -> Nhập liệu

Để lấy danh bạ từ KiotViet về Salekit.io, bạn click tại mục CRM > Kiotviet.

Tiếp theo, bạn truy cập link truy cập mục API của Kiotviet để lấy Client IDMã bảo mật 


Nhập đẩy đủ thông tin vào CRM như Tên cửa hàng - Client ID - Mã bảo mật. Bạn có thể gắn thêm tag để phân loại khách hàng, hoặc bỏ trống

Như vậy, bạn đã thêm được các khách hàng từ hệ thống KiotViet vào hệ thống Salekit.io để quản lý và gửi email/sms chăm sóc.

Chúc bạn thành công!