Đồng bộ khách hàng từ KiotViet

Với Salekit.io, bạn có thể thêm khách hàng từ KiotViet vào hệ thống để quản lý và chăm sóc bằng cách lấy dữ liệu thông qua API của KiotViet .

Để lấy danh bạ từ KiotViet về Salekit.io, bạn click tại mục Audience Import CRM > Kiotviet.

Tiếp theo, bạn truy cập link truy cập mục API của Kiotviet như hướng dẫn để lấy thông tin API và nhập các thông tin cần thiết vào Salekit.io > Import > Save.

Như vậy, bạn đã thêm được các khách hàng từ hệ thống KiotViet vào hệ thống Salekit.io để quản lý và gửi email/sms chăm sóc.

Chúc bạn thành công!