Các biến sử dụng trong form khi gửi email

Cách sử dụng các biến khi gửi email cho người giới thiệu Form

1. Biến {link_aff}

Hệ thống tự động tạo ra đường link aff để mỗi khách hàng có thể sử dụng mang đi giới thiệu đến bạn bè họ. 

Mỗi liên hệ sẽ có 1 đường link aff khác nhau. Để ghi nhận cho chính bản thân người mang đi giới thiệu. 

Bạn có thể đặt biến {link_aff} tại trang Thank you hoặc trong email gửi cho người đăng ký Form

Cài đặt Form, thêm hành động gửi email, Như vậy khi khách đăng ký form sẽ nhận được email chứa đường link aff
Lưu ý: Link aff mặc định cho  mỗi liên hệ, không thể chỉnh sửa. 

2. Biến {link_top10}

Sau khi cộng tác viên của bạn đã lấy link aff mang đi giới thiệu, khi đó sẽ có thống kê top 10, là 10 cộng tác viên có số lượng chia sẻ nhiều nhất. 

Bạn có thể gửi tới các công tác viên (CTV) về link top 10 này để CTV có thể biết mình đang nằm ở top nào. 

Đối với Link top 10 bạn nên gửi email tới người giới thiệu, để người giới thiệu có thể theo dõi top 10.

Tại danh sách top 10 sẽ cho bạn biết tên người giới thiệu với số lượng là bao nhiêu.

3. Biến {link_ref}

Sử dụng biến {link ref} để gửi trong email cho người đăng ký. Link ref sẽ hiển thị ra bảng chứa link giới thiệu

4. Biến {link_lead}

Khi người giới thiệu muốn xem lại danh sách khách hàng đi qua link aff của mình sẽ sử dụng biến {link_lead} trong email gửi tới người giới thiệu

Khi bấm vào link lead, người giới thiệu sẽ nhìn thấy danh sách khách hàng của mình

Tại bảng lead danh sách khách hàng bạn cũng có thể theo dõi theo biểu đồ, thời gian khách submit form. 

5. Biến {ref_count}

Ref_count là biến đếm số lượng người được giới thiệu khi đi qua link aff

Bạn có thể sử dụng thêm kịch bản chứa hành động Send message dưới form để khi người giới thiệu đạt đủ số lượng thì sẽ nhận được phần quà từ chủ shop

Chúc bạn thành công!