Hiển thị bản đồ (Google Map) trên landing page

Để hiển thị bản đồ Google Map trên landing page, bạn làm theo các bước sau: 

Bước 1: Lấy mã nhúng Google Map

Bạn truy cập trang: https://www.google.com/maps >> tìm kiếm vị trí bạn muốn hiển thị trên bản đồ >> chọn Chia sẻ trong kết quả đã tìm được. 

Một popup hiển thị, bạn chọn sang tab Nhúng bản đồcopy mã nhúng hiển thị. 

Bước 2: Thêm mã nhúng Google Map vào landing page 

Bạn vào chỉnh sửa landing page >> thêm đối tượng Nhúng HTML/CSS >> Sửa HTML 

Bạn dán mã nhúng đã copy ở bước 1 vào khung nhập mã >> Lưu để hoàn tất. 


Lưu ý: Mã nhúng bạn cần chỉnh sửa lại kích thước của WidthHeight thành 100%

Sau đó bạn xuất bản lại landing page để cập nhật. 

Chúc bạn thành công!