Hướng dẫn cách đăng ký và nạp tiền gửi ZNS

Sau khi khai báo thành công template để gửi ZNS cho OA của bạn, bạn cần thực hiện các bước nạp tiền để gửi ZNS cho shop của mình. 

Dưới đây là các bước thực hiện đăng ký và nạp tiền cho ZNS

Bạn truy cập vào trang bảng giá theo đường link https://salekit.io/price

Tại mục "Gửi tin nhắn Zalo ZNS đến danh sách số điện thoại" bạn bấm nút Đăng ký ngay. 


Màn hình sẽ về trang kết nối Zalo OA vào shop. 

Bước 1: Kết nối Zalo OA

Bạn xem hướng dẫn kết nối OA Tại đây

Bước 2: Nạp ví dịch vụ

Tiến hành nạp ví dịch vụ qua tài khoản checkout, để khi gửi ZNS sẽ tự động trừ qua ví dịch vụ này. 
(Nếu bạn chưa có tài khoản checkout, bạn truy cập vào website https://checkout.vn/ để tạo tài khoản và nạp ví dịch vụ)

Sau khi nạp ví thành công, bạn có thể theo dõi số tiền trong Ví dịch vụ tại trang checkout.vn

3. Kết nối Checkout với shop salekit.io

Ví dịch vụ bạn nạp vào shop bên Checkout, bạn cần đấu nối vào shop trên Salekit.io để sử dụng gửi ZNS.

Bạn vào menu Thanh toán -> Kết nối Checkout, lựa chọn shop muốn kết nối vào


Bạn gửi ZNS qua Broadcast hoặc qua flow, số tiền trừ trong ví tương ứng với số ZNS gửi thành công, và phí 10đ/zns

Ví dịch vụ giúp bạn sử dụng gửi ZNS hoặc SMS hoặc AutoCall.

Chúc bạn thành công!