Sản phẩm - Product

Để tạo sản phẩm và quản lý các danh mục sản phẩm, bạn click menu cột Bán hàng -> Sản phẩm

Tại đây, bạn Tạo danh mục sản phẩm là các sản phẩm cùng loại, cùng chung đặc điểm nào đó để dễ dàng quản lý và phân loại sản phẩm.

Bạn bấm vào nút +Thêm danh mục >> Điền tên danh mục >> Thêm.

Tiếp theo, Có 2 cách thêm sản phẩm

Cách 1: Thêm từng sản phẩm 

 Bạn tích vào nút +Sản phẩm để điền thông tin sản phẩm cần tạo

- Sản phẩm:
(1) Tên sản phẩm: Đặt tên cho sản phẩm cần thêm vào 
(2) Mã sản phẩm: Nhập mã của sản phẩm
(3) Mô tả sản phẩm: Nội dung vắn tắt mô tả về sản phẩm
(4) Danh mục sản phẩm: Lựa chọn danh mục sản phẩm phù hợp.
(5) Giá gốc: Nhập giá gốc lớn hơn giá bán 
(6) Giá bán: Nhập giá bán là giá bán ra, giá nhỏ hơn giá gốc. Mục đích để thể hiện sản phẩm đang giảm giá từ giá gốc xuống còn giá bán. 
(7) Hình ảnh: Up ảnh sản phẩm. 

Điền đầy đủ thông tin sản phẩm bạn bấm Thêm.

- Giới thiệu:

Tại trang này bạn có thể giới thiệu chi tiết về sản phẩm. lợi ích, tính năng, hình ảnh và video minh họa cho sản phẩm của mình.


Cách 2: Thêm mới sản phẩm từ file 

Ngoài cách tạo từng sản phẩm, bạn có thể Import từ file để thiết lập nhiều sản phẩm vào cùng 1 lúc, giúp giảm thao tác và thời gian làm việc. 

Download file mẫu về máy tính của bạn, từ file bạn nhập thông tin sản phẩm muốn tạo. Chọn tệp mới chỉnh sửa xong bấm Import để tạo sản phẩm lên salekit. 

Click để download file mẫu. 

STT: Là thứ tự các sản phẩm bạn import lên
MÃ: Là mã sản phẩm 
TÊN SP: Là tên của sản phẩm
DANH MỤC: Bạn muốn đưa sản phẩm lên danh mục nào nhập đúng tên danh mục trên salekit, các danh mục cách nhau bởi dấu phẩy (,)
GIÁ GỐC: Nhập giá gốc
GIÁ BÁN: Nhập giá bán cho sản phẩm, giá bán luôn nhỏ hơn giá gốc
URL IMAGE: Đường link hình ảnh sản phẩm. Hình ảnh bạn cần lấy URL, yêu cầu những hình ảnh để chế độ Pubic
MÔ TẢ SP: Mô tả ngắn cho sản phẩm
GIỚI THIỆU: Giới thiệu về sản phẩm

Hoàn thành xong file bạn tiếp hành Import lên


Lưu ý: Cách lấy URL IMAGE:
Hình ảnh bạn cần lấy URL, yêu cầu những hình ảnh để chế độ Pubic. Bạn có thể lấy link hình ảnh theo nhiều cách khác nhau. 
Ví dụ lấy hình ảnh từ ảnh trong Driver

Ảnh để chế độ công khai, lấy ID link ảnh gắn vào đuôi https://drive.google.com/uc?export=view&id=

(id ảnh ở chế độ công khai)

(Nhập id vào đuôi link)

Từ đó bạn nhập link https://drive.google.com/uc?export=view&id=13KahVoHY-gtcQIzMB8SuTbJdfEX38Ng4 vào file import

Chúc bạn thành công!