Hiển thị Fanpage trong landing page

Để hiển thị Fanpage trên landing page của Salekit.io, bạn làm theo các bước sau: 

Bước 1: Lấy mã nhúng Fanpage

Bạn truy cập trang: https://developers.facebook.com/docs/plugins/page-plugin >> Plugin Trang. Tại đây: 

(1) Nhập link fanpage bạn muốn nhúng

(2) Chọn kích thước chiều rộng mong muốn (đơn vị: pixcel)

(3) Chọn kích thước chiều cao mong muốn (đơn vị: pixcel)

(4) Chọn Lấy mã

Một popup hiển thị, bạn chọn sang tab iFrame và copy mã nhúng trong Bước 2. 

Bước 2: Thêm mã nhúng Fanpage trong landing page

Bạn vào chỉnh sửa landing page >> thêm đối tượng Nhúng HTML/CSS >> Sửa HTML

Bạn dán mã nhúng đã copy ở bước 1 vào khung nhập mã >> Lưu để hoàn tất. 

Tiếp đó bạn xuất bản lại landing page để cập nhật. 

Chúc bạn thành công!