Gửi chiến dịch email tới khách hàng

Để gửi email hàng loạt đến danh sách khách hàng, bạn làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Cài đặt logo cho email

Tại Dashboard bạn nhấn vào biểu tượng Menu >> Cài đặt >> Chung 

Rồi sau đó bạn chọn Email

Thêm các nội dung mặc định khi gửi email

  1. Hình ảnh Banner/ Logo: sẽ xuất hiện đầu mỗi mail gửi đi
  2. Footer: sẽ xuất hiện cuối mỗi mail gửi đi
  3. Sau khi đã thêm Banner/Logo và Footer, nhấn Lưu để lưu lại các nội dung mặc định khi gửi email

Bước 2: Gửi chiến dịch email

Hiện tại Salekit.io đang có 2 loại chiến dịch email là Email xác minh (dành cho các tài khoản email chưa verify) và Email marketing (dành cho các tài khoản email đã verify)

Để gửi chiến dịch email, bạn thực hiện theo các bước sau:

Tại Dashboard bạn nhấn vào biểu tượng Menu >> Quảng bá >> Gửi email

khi đó màn hình hiển thị như sau:

Tại đây bạn có thể xem được tên chiến dịch email, người tạo, mail được gửi cho danh sách nào, là loại email xác minh hay email marketing,...

  • Gửi chiến dịch Email xác minh (dành cho các tài khoản email chưa verify)

bạn nhấn +Email >> chọn Email xác minh

màn hình sẽ chuyển đến nội dung gửi mail cho bạn chỉnh sửa

  1. Hiển thị Banner/Logo mà bạn đã cài đặt ở bước 1
  2. Hiển thị Footer mà bạn đã cài đặt ở bước 1

Lưu ý: Phần nội dung của Email xác minh, bạn nên thêm một link bất kì (như link quà tặng, link tới fanpage,...) hoặc một nút bấm (Nhấn để nhận quà tặng, nhấn để nhận ưu đãi) có gắn link bất kì. Khi khách hàng vào đọc thư và nhấn vào link hoặc nút bấm có chứa link, email của khách sẽ chuyển từ trạng thái ‘Email chưa verify’ thành ‘Email verify’

Nếu bạn cần xem trước nội dung gửi vào hộp thư cho PC và Mobile hoặc muốn gửi test thử, bạn bấm Xem

Khi nội dung đã hoàn tất bạn bấm Lưu & Tiếp tục để sang bước tiếp theo.

Tiếp theo, bạn cần cài đặt thông tin gửi bao gồm:

(1) Gửi tới khách hàng: Click vào ô tròn để lựa chọn muốn gửi tới khách hàng nào

Có 5 sự lựa chọn cho bạn: Chọn theo tag, Chọn theo type, Chọn theo sale, Chọn theo danh sách. 

Bạn thực hiện chọn theo danh sách những khách hàng muốn gửi chiến dịch, bạn cần tạo trong Menu Khách hàng -> Liên hệ -> lọc tệp

>> Xem cách tạo và quản lý danh sách khách hàng tại: https://help.salekit.io/audience-list.html 

(2) Kiểm tra số lượng người nhận: Bấm vào nút để kiểm tra số lượng người sẽ được gửi email, kiểm tra đã đúng với số lượng trong danh sách cần gửi hay chưa. 

(3) Email Sender: Tùy chọn email gửi đi

>> Xem cách thiết lập Email Sender tại: https://help.salekit.io/sender-email.html 

(4) Mục tiêu: Tùy chọn mục tiêu gửi email

>> Xem cách thiết lập Goal tại: https://help.salekit.io/goal.html 

(5) Tiêu đề email: Nội dung khách hàng sẽ nhìn thấy tại tiêu đề khi họ nhận được email

(6) Gửi ngay: Chọn gửi luôn sau khi thiết lập xong

(7) Gửi theo lịch: Hẹn lịch gửi email

(8) Gửi ngay - Lưu nháp: Sau khi thiết lập xong, bạn bấm Gửi ngay để hệ thống ghi nhận lịch gửi. Hoặc bạn đang cần chỉnh sửa thêm khi Lưu nháp lại, chiến dịch này sẽ ở trạng thái lưu nháp. 

  • Gửi chiến dịch Email marketing (dành cho các tài khoản email chưa verify)

bạn nhấn +Email >> chọn Email marketing

Tiếp theo bạn chọn tạo email mới theo mẫu email trống, mẫu email đã tạo trước đó hoặc mẫu từ Salekit.io để gửi chiến dịch email cho khách hàng >> nhấn Tiếp tục

rồi bạn chỉnh sửa nội dung, lưu và gửi tương tự Email xác minh

Cách để xem đâu là tài khoản email đã verify và email chưa verify: Tạo bộ lọc

Tại Dashboard bạn nhấn vào biểu tượng Menu >> Khách hàng >> Khách hàng

sau đó bạn nhấn vào biểu tượng bộ lọc >> +Tạo bộ lọc mới

khi đó, màn hình hiển thị phần thêm bộ lọc, bạn chọn AND - Khớp toàn bộ >> nhấn Thêm bộ lọc

tiếp theo bạn chọn trường dữ liệu email_verified

Nếu bạn muốn xem các tài khoản email chưa verify thì bạn chọn Chưa verify >> nhấn Lưu & Xem

Nếu bạn muốn xem các tài khoản email chưa verify thì bạn chọn Đã verify >> nhấn Lưu & Xem

Khi nhấn Lưu & Xem sẽ hiển thị ra hội thoại, tại đây bạn cần đặt tên cho bộ lọc mới >> nhấn Lưu

Cuối cùng, bạn sẽ có được bộ lọc hiển thị các khách hàng tương ứng

Lưu ý: 

  • Tài khoản Email chưa verify: chỉ nhận được mail từ chiến dịch Email xác minh và từ Form/Biểu mẫu, không nhận được mail từ chiến dịch Email marketing, chạy luồng Flow, Sequence
  • Tài khoản Email đã verify: nhận được mail từ chiến dịch Email marketing, chạy luồng Flow, Sequence và từ Form/Biểu mẫu, không nhận được mail từ chiến dịch Email xác minh

Chúc các bạn thành công!