Company - Quản lý danh sách các doanh nghiệp, tổ chức

Salekit.io giúp bạn quản lý danh sách các Doanh nghiệp, Tổ chức mà bạn có liên hệ hợp tác. Mỗi doanh nghiệp có thể có nhiều Contact với vị trí chức vụ khác nhau.

Company giúp bạn quản lý các contact cùng chung doanh nghiệp, tổ chức. Dưới đây là các bước tạo và sử dụng 

1. Tạo company

Quản lý danh sách các Doanh nghiệp, Tổ chức mà bạn có liên hệ hợp tác. Mỗi doanh nghiệp có thể có nhiều Contact với vị trí chức vụ khác nhau

Bạn vào Audience -> Company -> +Tạo company mới

Tạo company và điền đầy đủ thông tin, Bấm Save để lưu lại company mới thêm

Sau khi tạo xong company, bạn theo dõi tại màn hình chính

2. Thêm contacts trong company

Có 2 cách thêm contact vào Company

Cách 1: Trong Contact chọn Company

Tạo hoặc chỉnh sửa contact sẽ có ô chọn company. Bạn chọn company phù hợp cho contact

Cách 2: Trong Company tìm kiếm contact

Gõ tên contact cần thêm vào và ấn enter tìm kiếm

3. Thêm Custom Fields

Bạn vào bố cục hiển thị -> +Custom Field -> Thêm mới trường dữ liệu

Chọn hiển thị/ẩn cột trong trường dữ liệu

Bạn vào cài đặt hiển thị -> Tích chọn những trường nào muốn hiển thị ra ngoài


Ví dụ: Chọn 4 trường dữ liệu hiển thị (Name - email - Mã số thuế - Văn phòng giao dịch)

Hiển thị 4 cột như đã chọn

   

Bạn có thể sắp xếp các cột theo vị trí khác nhau

Chúc bạn thành công!