Company - Quản lý danh sách các công ty, doanh nghiệp

Salekit.io giúp bạn quản lý danh sách các Doanh nghiệp, Tổ chức mà bạn có liên hệ hợp tác. Mỗi doanh nghiệp có thể có nhiều Contact với vị trí chức vụ khác nhau.

Công ty (Company) giúp bạn quản lý các contact cùng chung công ty, doanh nghiệp, tổ chức. Dưới đây là các bước tạo và sử dụng 

1. Tạo công ty (company)

Quản lý danh sách các Doanh nghiệp, Tổ chức mà bạn có liên hệ hợp tác. Mỗi doanh nghiệp có thể có nhiều Contact với vị trí chức vụ khác nhau

Bạn vào menu tìm cột Khách hàng -> chọn Công ty -> + Công ty

Tạo Công ty (company) và điền đầy đủ thông tin, Bấm Save để lưu lại company mới thêm

Sau khi tạo xong company, bạn theo dõi tại màn hình chính

2. Thêm liên hệ vào công ty

Có 2 cách thêm Liên hệ vào Công ty (Company)

Cách 1: Trong Liên hệ chọn Company

Bạn vào mục Khách hàng -> Đăng ký, Tạo hoặc chỉnh sửa đăng ký sẽ có ô chọn công ty. Bạn chọn công ty phù hợp cho đăng ký này. Tệp danh sách sẽ được quản lý trong công ty. 

Cách 2: Trong Công ty (Company) tìm kiếm contact

Gõ tên Đăng ký cần thêm vào và ấn enter tìm kiếm

3. Thêm trường tùy chỉnh

Bạn vào bố cục cài đặt hiển thị -> +Trường tùy chỉnh -> Thêm mới trường dữ liệu

Chọn hiển thị/ẩn cột trong trường dữ liệu

Bạn vào cài đặt hiển thị -> Tích chọn những trường nào muốn hiển thị ra ngoàiVí dụ: Chọn 4 trường dữ liệu hiển thị (Name - email - Mã số thuế - Văn phòng giao dịch)

Hiển thị 4 cột như đã chọn

  

Bạn có thể sắp xếp các cột theo vị trí khác nhau

Chúc bạn thành công!