Gửi chiến dịch sms cho danh sách khách hàng

Một trong những tính năng nổi bật của Salekit.io trong Automation Marketing chính là gửi chiến dịch SMS hàng loạt đến tệp khách hàng tiềm năng hoặc đến tất cả những khách hàng một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Để gửi SMS hàng loạt đến danh sách khách hàng, bạn làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng ký SMS Brandname

>> Xem cách đăng ký SMS Brandname tại: https://help.salekit.io/sms-brand-name.html 

Bước 2: Tạo tin nhắn SMS mẫu

>> Xem cách tạo SMS mẫu tại: Tại đây 

Bước 3: Tạo danh sách khách hàng muốn gửi chiến dịch SMS

Bạn thực hiện tạo danh sách những khách hàng muốn gửi chiến dịch trong mục Audience > Contact, Bấm vào ô lọc để tạo bộ lọc mới > Tùy chọn điều kiện lọc > Lọc và lưu cấu hình.

>> Xem cách tạo và quản lý danh sách khách hàng tại: https://help.salekit.io/audience-list.html 

Bước 4: Thêm chiến dịch

Tiếp theo, bạn click vào mục Broadcast > SMS > + SMS.

Tại màn hình hiển thị, bạn cài đặt thông tin gửi bao gồm:

(1) Tên chiến dịch: Tên để bạn quản lý trong hệ thống, khách hàng sẽ không nhìn thấy nội dung này

(2) Brandname: Brandname đã được đăng ký thành công và được phân quyền cho shop

(3) Danh sách gửi: Tùy chọn danh sách muốn gửi, danh sách được chọn hiển thị màu xanh

(4) Tùy chọn khi gửi: Lọc trùng SĐT để 1 SĐT không nhận được 2 tin nhắn nếu trùng trong danh sách, Kiểm tra SĐT hợp lệ để loại bỏ những SĐT không đúng định dạng

(5) Nội dung tin nhắn: Chọn mẫu SMS đã được duyệt

(6) Tùy chọn lịch gửi: Chọn gửi ngay hoặc đặt trước lịch gửi trong tương lai

Bạn cũng có thể gửi nhanh SMS cho 1 danh sách các số điện thoại bằng cách click vào mục Broadcast > SMS > Gửi nhanh.

Tại đây, danh sách gửi là các số điện thoại được phân cách với nhau bằng dấu (,) theo cấu trúc SĐT 1, SĐT 2, ...

Chúc bạn thành công!