Gửi chiến dịch sms cho danh sách khách hàng

Một trong những tính năng nổi bật của Salekit.io trong Automation Marketing chính là gửi chiến dịch SMS hàng loạt đến tệp khách hàng tiềm năng hoặc đến tất cả những khách hàng một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Để gửi SMS hàng loạt đến danh sách khách hàng, bạn làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng ký SMS Brandname

>> Xem cách đăng ký SMS Brandname tại: https://help.salekit.io/sms-brand-name.html 

Bước 2: Tạo tin nhắn SMS mẫu

>> Xem cách tạo SMS mẫu tại: Tại đây 

Bước 3: Tạo danh sách khách hàng muốn gửi chiến dịch SMS

Bạn thực hiện tạo danh sách những khách hàng muốn gửi chiến dịch trong mục Khách hàng -> Liên hệ, Bấm vào ô lọc để tạo bộ lọc mới > Tùy chọn điều kiện lọc > Lọc và lưu cấu hình.

>> Xem cách tạo và quản lý danh sách khách hàng tại: https://help.salekit.io/audience-list.html 

Bước 4: Thêm chiến dịch

Tiếp theo, bạn click vào mục Quảng bá -> Gửi SMS -> + Chiến dịch mới

Tại màn hình hiển thị, bạn cài đặt thông tin gửi bao gồm:

(1) Tên chiến dịch: Tên để bạn quản lý trong hệ thống, khách hàng sẽ không nhìn thấy nội dung này

(2) Brandname: Brandname đã được đăng ký thành công và được phân quyền cho shop

(3) Danh sách gửi: Click vào ô tròn để lựa chọn muốn gửi tới khách hàng nào

Có 5 sự lựa chọn cho bạn: Chọn theo tag, Chọn theo type, Chọn theo sale, Chọn theo danh sách. 

Bạn thực hiện chọn theo danh sách những khách hàng muốn gửi chiến dịch, bạn cần tạo trong Menu Khách hàng -> Liên hệ -> lọc tệp

>> Xem cách tạo và quản lý danh sách khách hàng tại: https://help.salekit.io/audience-list.html 

(4) Tùy chọn khi gửi: Lọc trùng SĐT để 1 SĐT không nhận được 2 tin nhắn nếu trùng trong danh sách, Kiểm tra SĐT hợp lệ để loại bỏ những SĐT không đúng định dạng

(5) Nội dung tin nhắn: Chọn mẫu SMS đã được duyệt

(6) Tùy chọn lịch gửi: Chọn gửi ngay hoặc đặt trước lịch gửi trong tương lai

Cài đặt xong chiến dịch gửi bạn bấm Gửi hoặc Lưu nháp nếu chưa muốn gửi luôn

Bạn cũng có thể gửi nhanh SMS cho 1 danh sách các số điện thoại bằng cách bấm nút +Gửi nhanh.

Tại đây, danh sách gửi là các số điện thoại được phân cách với nhau bằng dấu (,) theo cấu trúc SĐT 1, SĐT 2, ...

Nếu bạn cài đặt gửi theo lịch, tại đây 

Chọn thời gian muốn gửi. và lựa chọn việc gửi lặp. Nếu muốn gửi 1 lần bạn chọn Gửi 1 lần. Nếu muốn tự động gửi lặp lại hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng thì bạn lựa chọn Lặp lại. Chọn thời gian kết thúc chuỗi gửi lặp

Bạn theo dõi sms gửi đi. Tại đây bạn có thể xem được tiêu đề, danh sách, Lọc trùng, thời gian gửi, lặp lại,.... những thông tin gửi chiến dịch email. 

Đối với loại chiến dịch lặp hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, Sau khi gửi xong lịch đầu tiên:

- Gửi xong sẽ clone 1 chiến dịch mới & lịch mới để chờ gửi
- Các chiến dịch này sẽ cùng 1 tệp danh sách gửi
- Trong danh sách chỉ hiển thị 1 lịch mới nhất
- Xem nhanh danh sách và số liệu báo cáo các lịch gửi trước đó bạn click vào tiêu đề chiến dịch.

Chúc bạn thành công!