Link affiliate và triển khai kịch bản Viral

Affiliate là tính năng để khách hàng cũ giới thiệu khách hàng mới đến với thương hiệu / doanh nghiệp của bạn và người giới thiệu sẽ được nhận các phần quà khi giới thiệu thành công đủ số lượng theo yêu cầu của chương trình affiliate.

Tính năng này giúp chủ doanh nghiệp tăng số lượng khách hàng quan tâm nhanh chóng mà không cần mất quá nhiều chi phí cho truyền thông, quảng cáo.

Để xây dựng 1 chương trình Affiliate hoàn chỉnh với Salekit.io, trước tiên, bạn cần tìm hiểu về 1 số biến và đối tượng sẽ được sử dụng để thực hiện tính năng này.

1. Biến {link_aff} - Link affiliate

Biến {link_aff} được sử dụng trong kịch bản Affiliate để gửi link giới thiệu. Link_aff là link form có gắn id của khách hàng. Mỗi khách hàng có 1 link_aff riêng và sử dụng link này gửi cho mọi người. Khi có ai đó bấm vào link và điền thông tin vào form đăng ký thành công thì sẽ được ghi nhận cho người giới thiệu.

Bạn có thể gửi link affiliate cho khách hàng thông qua trang cảm ơn của form đăng ký hoặc trong email gửi cho khách hàng sau khi đăng ký thành công bằng cách sử dụng  biến {link_aff}.

2. Đối tượng Send Message

Send Message giúp bạn gửi mẫu tin nhắn (email/sms) đến 1 người theo 1 điều kiện nhất định đã được thiết lập từ trước. Đối tượng này được áp dụng trong kịch bản Affiliate - khách hàng cũ giới thiệu khách hàng mới với các mục đích như:

- Gửi thông báo khi khách hàng giới thiệu thành công ai đó tham gia chương trình
- Gửi quà tặng cho người giới thiệu khi giới thiệu thành công đủ số lượng người theo yêu cầu
- Kịch bản gửi thông báo cho các quản trị viên khi có khách hàng đủ điều kiện nhận quà
- ....

Để xây dựng 1 kịch bản Viral (khách hàng cũ giới thiệu khách hàng mới), bạn làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Tạo mẫu tin nhắn

Bạn vào menu chọn cột Tự động -> Tin nhắn và tạo mẫu tin nhắn cho email / sms.

>> Xem cách tạo mẫu tin nhắn email tại: https://help.salekit.io/email-template.html 
>> Xem cách tạo mẫu tin nhắn sms tại: https://help.salekit.io/sms-template.html 

Để tạo được kịch bản Viral hoàn chỉnh, bạn cần tạo 2 mẫu tin nhắn: 1 mẫu tin nhắn để thông báo khách hàng đã giới thiệu thành công thêm 1 user, 1 mẫu tin nhắn để gửi quà tặng khi khách hàng giới thiệu đủ số lượng user theo yêu cầu.


Mẫu tin nhắn email gửi thông báo khách hàng đã giới thiệu thành công thêm 1 user


Mẫu tin nhắn email gửi quà tặng khi khách hàng giới thiệu đủ số lượng user theo yêu cầu

Lưu ý:

  • Sử dụng biến {ref_name} để gọi tên người giới thiệu
  • Sử dụng biến {full_name} để gọi tên người được giới thiệu
  • Sử dụng biến {ref_count} để gọi số lượng user đã giới thiệu thành công

Bước 2: Tạo form đăng ký

Bạn vào menu cột Thu hút -> Biểu mẫu và tạo form đăng ký mới.

>> Xem cách tạo form đăng ký tại: https://help.salekit.io/form.html

Bước 3. Sử dụng {link_aff} để gửi link giới thiệu

Bạn có thể gửi link affliate cho khách hàng đã đăng ký form để họ sử dụng link này mang đi giới thiệu với mọi người bằng cách đặt biến {link_aff} vào trang thankyou hoặc đặt trong email gửi đến khách hàng sau khi đăng ký thành công với đối tượng Send email.

>> Xem cách gửi email thông báo đăng ký thành công tại: https://help.salekit.io/send-email.html 

Link affiliate đặt trong trang thankyou


Link affiliate đặt trong email gửi đi sau khi khách hàng điền form

Bước 4: Sử dụng đối tượng Viral

Gửi email cho người giới thiệu khi giới thiệu thành công n đăng ký. Lựa chọn đối tượng Viral, thiết lập số lượng để được nhận quà. Thêm Hành động -> Viral

Cài đặt số lượng người đăng ký bao nhiêu thì được gửi email quà tặng. Bạn lựa chọn email có sẵn hoặc soạn mới email để gửi.

Cài đặt thời gian đua TOP. Bật và thiết lập thời gian để các CTV đua top.

Thời gian đua top sẽ được hiển thị tại link TOP 10 . Link top 10 được đặt trong biến {link_top10} bạn có thể đặt biến này trong email gửi tới khách khi khách đăng ký form thành công. 

Như vậy bạn đã hoàn thiện kịch bản Viral khách hàng cũ giới thiệu khách hàng mới.

Chúc bạn thành công!