Landing Page - Button

Button cho phép bạn tạo các nút bấm (Nút kêu gọi hành động) vào Landingpage.
 
Để tạo nút bấm, bạn bấm chọn đối tượng Button ở thanh menu bên trái màn hình.
 
 
Bạn có thể cấu hình nút bấm bằng các chức năng sau: 
 

1. Điều chỉnh kích thước nút bấm:

Bạn có thể điều chỉnh kích thước hộp bằng cách co kéo các góc hộp hoặc thay đổi thông số trong ô kích thước.
 

2. Điều chỉnh tên nút bấm:

Bạn có thể tùy chỉnh tên nút bấm cũng như Font chữ, cỡ chữ, định dạng chữ, màu sắc cho chữ.
 
 

3. Màu nền hoặc hình nền nút bấm:

Nền nút bấm bạn có thể cài màu đơn sắc hoặc hình ảnh
 
 

4. Overlay - đè một hoặc nhiều màu lên nền của nút bấm

 
 

5. Cài đặt viền & bo góc cho nút bấm

 
 

6. Cài đặt sự kiện cho nút bấm:

Bạn có thể cấu hình đích đến cho nút khi khách click/ di chuột vào nút bấm bằng cách click vào nút bấm >> Cài đặt >> Sự kiện và lựa chọn các thông tin sau: 

- Action: hành động của khách hàng đối với đối tượng: click hoặc Hover (di chuột)

- Event: sự kiện xảy ra khi khách hàng thực hiện hành động

  • Scroll: cuộn trang đến block được chọn ở dưới
  • Link: mở link sang trang mới
  • Open popup: mở popup được chọn ở dưới
  • Close popup: đóng popup được chọn ở dưới

- Book: Chọn đối tượng khi diễn ra sự kiện. 

 
 

7. Thêm dòng mô tả hay biểu tượng cho nút bấm: 

 
1. Thêm mô tả trong nút bấm
 
2. Thêm biểu tượng cho nút bấm
 

8. Nhân bản nút bấm:

Để tạo thêm nút bấm giống như nút bấm đã tạo. Để tạo bạn click vào nút bấm >> Nhân bản
 
 
 

9. Xóa nút bấm:

Để xóa nút bấm, bạn click vào nút bấm >> Xóa
 
 
Chúc bạn thành công!