Reminder - Nhắc lịch hẹn tự động

Để cuộc hẹn gặp được diễn ra tốt đẹp nhất, sự “đúng giờ” là một điều kiện kiên quyết, không chỉ tạo ấn tượng tốt của Sale cho khách, mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp. Vì vậy, nhiều nhà kinh doanh luôn muốn có công cụ để đặt lịch tự động nhắc nhở khách hàng về cuộc hẹn trước. Điều này khách hàng có sự chuẩn bị tốt cho cuộc gặp đã hẹn.

Để tạo chức năng nhắc lịch hẹn, bạn truy cập mục Automation >> Sequence >> REMINDER

Tại đây, bạn bấm vào nút + để tạo thêm lịch, click vào Gửi trước 1 ngày để cài đặt lịch gửi và click vào Chi tiết để cài đặt nội dung gửi.

Bạn có thể cài đặt gửi tin nhắc lịch trước n phút, n giờ, n ngày. 

Tiếp theo, bạn cần thiết lập nội dung email gửi đến khách hàng bằng cách click vào mục Chi tiết >> Thiết lập Tiêu đề email và Nội dung email >> Lưu lại.

Nếu bạn muốn tạo một chuỗi email nhắc lịch với nhiều lịch gửi, bạn click vào dấu (+) tiếp theo và cài đặt lịch gửi và nội dung gửi đến khách hàng. 
 
Lưu ý: Lịch gửi Reminder được tính theo mốc lịch mà khách hẹn. 
 
Ví dụ: Khách đặt lịch vào 1/12/2022 lúc 08:00. Bạn muốn nhắc khách trước 30' về lịch hẹn khách cần đến shop. Bạn thiết lập lịch trong sequence theo thời gian "trước-30 phút" như vậy ngày 1/12/2022 lúc 07:30 sẽ có 1 email được gửi tới khách từ sequence reminder.
 
Chúc bạn thành công!