Funnel - Phễu bán hàng

Funnel (Phễu bán hàng) là sự trình bày trực quan các bước mà khách truy cập thực hiện từ lần đầu tiên tìm hiểu về thương hiệu cho đến khi họ chuyển đổi thành khách hàng.

Hay một cách hiểu khác Sales Funnel là một hệ thống bán hàng tự động bao gồm nhiều bước. Mỗi bước là một website hoặc popup. Dưới đây là cách giúp bạn tạo Sales Funnel trong Salekit.io

1. Tạo sản phẩm

Trước tiên bạn cần tạo các sản phẩm trong mục Sales -> Product

Cách tạo sản phẩm bạn xem Tại đây

2. Tạo Funnel

Tạo và đặt tên cho Funnel: Bạn vào menu Marketing -> Funnel

Funnel có thể đi theo 2 mô hình như sau:

Mô hình 1:
Lead Page => Sale Page => Upsell / DownSell => Checkout >> Thank You

Chọn danh sách Step cho mô hình. Đầu tiên bạn tạo Lead page 


Tiếp theo tương tự như chọn Template cho Lead page, bạn chọn Template cho các page của mình như Sale page, Upsell/Downsell, Checkout, Thank you.

1. List

Các page sẽ được hiển thị tại mục List


(1) Tên page: Bạn đặt tên cho các trang ở bước chọn template trong Step sẽ được hiển thị tại đây

(2) Sản phẩm: Sản phẩm bạn đặt cho trang, để khi khách hàng lựa chọn tạo đơn sản phẩm này sẽ được tạo trong đơn hàng của khách. 


(3) View: Bạn bấm View để xem trước trang của mình

(4) Setting: Cài đặt trang 

Bạn vào cài đặt để thay đổi tên trang của mình. Tại đây bạn có thể gắn/hủy tag (Sequence sẽ tự động được kích hoạt/hủy khi user được gắn/hủy tag)

(5) Edit: Chỉnh sửa

Bạn lựa chọn các teamplate mẫu cho trang nên nội dung và hình ảnh sẽ không phù hợp cho trang bạn muốn. Vì vậy bạn cần chỉnh sửa lại cho trang mình phù hợp hơn. 

Bấm chỉnh sửa bạn sẽ thay lại nội dung mình muốn cho trang 
Lưu ý: Khi chỉnh sửa xong trang bạn cần lưu lại và Xuất bản để hoàn tất việc chỉnh sửa. 

Nếu bạn cần sắp xếp lại vị trí các step bạn thao tác như sau: 

2. Flow

Kết nối các page lại với nhau


Theo Flow trên, khách hàng sẽ đi qua các trang, đặt hàng tại Salepage - Upsell - Downsell, thanh toán qua Checkout, và cuối cùng đến trang cảm ơn.

Cách xóa dây nối page, xóa step:

- Xóa nối: Tích chuột vào dây cần xóa, để hiện màu xanh dương, Khi dây nối có màu xanh dương bạn bấm phím Delete từ bàn phím máy tính của bạn. 


- Xóa Step: Di chuột về Step cần xóa, tại đây hiển thị biểu tượng thùng rác, bạn bấm vào biểu tượng để xác nhận xóa 


Sau khi chỉnh sửa xong Flow bạn bấm Save để lưu lại.

Trong flow, Đối với Step Upsell, Downsell, checkout có 2 sự lựa chọn Yes - No
Yes là lựa chọn mua sản phẩm tại trang đó để đi tiếp trang tiếp theo 
No là lựa chọn không mua sản phẩm tại trang đó. 

Bạn vào chỉnh sửa trang để cài đặt button chuyển hướng cho trang 

(Ví dụ: Button mua ngay sẽ chọn Yes. Khách hàng bấm nút sẽ đặt mua sản phẩm và đi tới trang tiếp theo Downsell)

Trang sẽ có thêm một button để cho lựa chọn No, như vậy trong Flow bạn sẽ nối các Step như sau

Mô hình 2:
Sale Page => Upsell/DownSell => Checkout >> Thank You

Tương tự như cài đặt các Step - Flow như hướng dẫn ở mô hình 1. 
Tại mô hình 2 bạn lựa chọn đi từ trang Sale page. Như vậy khách hàng vào trang có thể đặt mua trực tiếp tại trang này luôn.

 

3. Report

Thống kê và doanh thu, Bạn theo dõi đơn trong ngày, trong tuần, trong tháng. Doanh thu trung bình, số lượng đơn tại các Step.

Bạn có thể xem thông kê hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.
Bạn có thể lọc theo thời gian để tìm kiếm.

Sau khi khách lựa chọn đặt mua và muốn thanh toán online, bạn cài đặt như sau

Cài đặt trang thanh toán:

Để cài đặt trang thanh toán bạn bấm xem Tại đây

 

Sau khi hoàn tất Funnel, khách hàng của bạn sẽ truy cập vào đường link landing page để xem và mua hàng.


 

Bạn thanh toán đơn hàng qua Momo, sau khi thanh toán thành công bạn sẽ nhận được lời cảm ơn từ trang Thank you

Khi khách đã tạo đơn bạn vào order để theo dõi đơn hàng

Bạn xử lý đơn hàng của mình tại mục Sales -> Order. 
Bạn có thể chỉnh sửa đơn hoặc xóa đơn

Sau khi khách hàng đặt đơn thành công, đơn sẽ cập nhật trạng thái thanh toán và gửi mail thông báo cho khách hàng và cho chủ shop. (Hệ thống tự động gửi email)

Order ID: Là mã đơn hàng của khách
Contact: Là thông tin của khách hàng như tên và số điện thoại
Revenue: Doanh thu trong đơn hàng. Màu xanh lá thể hiện đơn đã thanh toán online, Màu cam là đơn chưa thanh toán
Products: Là số lượng và sản phẩm khách đặt
Sale: Đơn đang được gắn cho sale nào, sale có quyền xử lý đơn được gắn cho mình
Status: Trạng thái đơn hàng (Pending, Processing, Success, Canceled, Deleted)
Payment: Trạng thái thanh toán (Pending, Paid, Canceled)
Created at: Thời gian tạo đơn
Action: Sửa hoặc xóa đơn hàng

Từ các bước trên, bạn tạo một Funnel theo luồng kinh doanh riêng của mình. 

Chúc bạn thành công!