Landing page - FAQ câu hỏi thường gặp

FAQ hay Q&A (câu hỏi thường gặp) là tập hợp các câu hỏi và câu trả lời về một chủ đề nhất định, nhằm giải đáp một số thắc mắc thường gặp của khách hàng và đây cũng xem như một hành động chủ động cung cấp thêm thông tin từ phía chủ trang Landing page

FQA xuất hiện trên trang Landing page ở bất kỳ vị trí nào tuỳ vào ý tưởng thiết kế trang, song thông thường nhất là đầu trang hoặc cuối trang.

Dưới đây là hướng dẫn cách tạo FAQ

Để thêm đối tượng FAQ trong landing page, bạn làm theo hướng dẫn sau:

1. Tạo đối tượng FAQ

Bạn nhấn vào +Thêm mới đối tượng >> FAQ

- Thêm nội dung vào câu hỏi và câu trả lời

Bạn nhấn vào phần Nội dung sẽ hiển thị popup thiết lập


Bạn bấm nút +Thêm câu hỏi để thiết lập thêm các câu hỏi trong chuỗi FAQ, thiết lập nội dung của từng câu bạn bấm nút Lưu để hoàn tất. 

Bạn cũng có thể xóa câu hỏi nếu không muốn dùng đến câu đó 

- Thêm biểu tượng trong Minimize

Bạn bấm vào biểu tượng cài đặt, tích bật nút thêm biểu tượng. Bạn có thể sử dụng biểu tượng mẫu của FAQ hoặc có thể sử dụng sang đối tượng khác

2. Thiết kế đối tượng FAQ

Bạn vào phần thiết kế. tại đây bạn 

2.1 Biểu tượng

Thay đổi biểu tượng, cài đặt màu sắc, kích thước, khoảng cách cho biểu tượng, 


2.2 Thiết lập chữ

Cài đặt font chữ, màu chữ, định dạng,... cho chữ phần câu hỏi. Khi cài đặt sẽ đồng bộ cài cho các câu hỏi tiếp theo trong FAQ

2.3 Kích thước,  màu nền, viện & bo góc

Cài đặt theo các thông số bạn mong muốn thiết kế cho đối tượng FAQ của mình

3. Hiệu ứng, Sự kiện, Nâng cao

Bạn lựa chọn cài đặt hiệu ứng, hoặc sự kiện hoặc ghim phân tử theo tùy chỉnh cho đối tượng của mình thêm sinh động

 

Ngoài ra, ta có thêm các tùy chọn: 

- : Di chuyển đối tượng được chọn lên trên hay xuống dưới 1 đối tượng khác trong nhóm đối tượng 

: Nhân bản - tạo thêm 1 đối tượng giống hệt đối tượng được chọn 

-: Đồng bộ thiết kế đối tượng trên giao diện desktop và mobile

-: Ẩn đối tượng 

- : Xóa đối tượng 

Khi thiết lập xong, đối tượng FAQ của bạn sẽ có dạng như sau

Chúc bạn thành công!