Hướng dẫn mua số lượng tin nhắn SMS: CSKH và Quảng cáo

Sau khi đăng ký SMS Brandname, bạn có thể gửi tin nhắn SMS đến danh sách khách hàng có SĐT theo 2 loại là Tin nhắn CSKH và Tin nhắn quảng cáo. Tùy vào mục đích gửi tin mà bạn lựa chọn loại tin nhắn phù hợp.

Để mua thêm SMS, bạn vào, bạn đăng nhập vào tài khoản Salekit.io >> Click Nâng cấp tại mục thống kê số lượng SMS đã gửi >> Màn hình chuyển sang trang bảng giá Mua Thêm Tin nhắn SMS Brand Name >> Click Đăng ký tại loại tin nhắn bạn muốn (Tin CSKH / Tin quảng cáo) > Chọn shop đã đăng ký SMS Brand name >> Chọn số lượng SMS cần mua thêm >> Đăng ký và tiến hành thanh toán cho đơn hàng của bạn theo giá trị đơn được ghi nhận trên màn hình.

Sau khi thanh toán thành công, gói của bạn sẽ được cập nhật và bạn có thể gửi gửi SMS đến danh sách khách hàng của mình với Salekit.io.

Bạn kiểm tra số lượng SMS đã gửi / số SMS tổng của gói tại màn hình Dashboard.

Lưu ý: Bạn chỉ mua thêm được SMS khi đã đăng ký thành công SMS Brand name.

>> Xem cách đăng ký SMS Brand name tại: https://help.salekit.io/sms-brand-name.html 

Chúc bạn thành công!