Tạo nút gọi điện cố định trong landing page

Để thêm nút gọi điện cố định trên trang landing page, bạn làm theo hướng dẫn sau: 

1. Tạo biểu tượng điện thoại trên page

Bạn vào chỉnh sửa landing page >> thêm đối tượng Shape >> chọn sang tab Icon >> tìm theo từ khóa phone >> chọn biểu tượng điện thoại muốn cài đặt cho page. 

2. Cài đặt sự kiện cho biểu tượng điện thoại

Tại đối tượng điện thoại vừa tạo trong bước 1, bạn vào >> Sự kiện. Tại đây, bạn cài đặt: 

  • Action: Chọn hành động Click (nhấn vào)
  • Event: Chọn mở link 
  • Link: Nhập dạng tel:SDT. Trong đó SDT viết liền không cách, đầu số có thể là +84 hoặc 09,08....
  • Mở link: Bạn có thể cài đặt mở trên trang hiện tại/trang mới/cửa sổ mới

Sau đó bạn nhấn Lưu để hoàn tất. 

Tiếp đó bạn chỉnh sửa kích thước, vị trí hiển thị đối tượng theo mong muốn rồi xuất bản landing page để cập nhật. 

Nút gọi điện sau khi cài đặt thành công sẽ hiển thị như hình: 

Chúc bạn thành công!