Tạo nút gọi điện cố định trong landing page

Để thêm nút gọi điện cố định trên trang landing page, bạn làm theo hướng dẫn sau: 

1. Tạo biểu tượng điện thoại trên page

Bạn vào chỉnh sửa landing page >> Tại thanh menu bên góc trái chọn biểu tượng  >> chọn biểu tượng điện thoại như hình bên dưới hoặc search tìm kiếm bằng từ khoá "phone" tại phần Icons

Tại biểu tượng điện thoại vừa tạo bạn vào >> Thiết lập. Tại đây, bạn cài đặt: kích thước, màu sắc & hình nền, overlay, viền & bo góc cho biểu tượng

2. Tạo hiệu ứng cho biểu tượng điện thoại trên page

Tại phần cài đặt >> chọn Hiệu ứng. Bạn có thể tạo hiệu ứng hoặc đổ bóng cho biểu tượng.

3. Tạo sự kiện cho biểu tượng điện thoại trên page

Tại phần cài đặt >> Sự kiện. Tại phân hệ sự kiện >> Chọn vào Thêm sự kiện >> Lần lượt lựa chọn các hành động, sự kiện, block >> Chọn Lưu để kết thúc quá trình tạo sự kiện cho biểu tượng

4. Ghim biểu tượng điện thoại trên page 

Tại phần cài đặt>> Nâng cao. Tại đây, bạn có thể tiến hành ghim phần tử bằng cách chọn ON/OFF nút ghim phần tử, tiếp theo lựa chọn vị trí hiển thị phù hợp cho phần tử trên trang Landing page của mình.

Xem thêm thao tác tại đây:

Chúc bạn thành công!