Cách mua đầu số tổng đài

Để sử dụng tính năng cuộc gọi tự động đến danh sách khách hàng đã để lại số điện thoại bạn cần đăng ký một đầu số tổng đài.

Mỗi số tổng đài sẽ gắn cho từng shop. Một shop có thể mua nhiều tổng đài. 

Bạn truy cập vào trang bảng giá theo đường link: https://salekit.io/price

Kéo xuống phần đăng ký "Gọi điện thoại tự động đến danh sách số điện thoại". Bấm nút ĐĂNG KÝ NGAY

Tại đây bạn lựa chọn đầu số điện thoại cần mua -> Bấm nút mua ngay và thanh toán đơn hàng theo các hình thức thanh toán tiếp theo.

Trong đó:

(1) Số điện thoại: Là số bạn cần mua làm tổng đài
(2) Đơn giá/tháng: Số tiền tính theo tháng
(3) Thời hạn: Là thời gian còn lại của shop đang sử dụng với bản trả phí (tính theo tháng)
(4) Tổng tiền: Là số tiền thanh toán theo thời gian sử dụng còn lại của shop

Sau khi thanh toán thành công và trạng thái tổng đài "Đã kích hoạt", bạn có thể bắt đầu sử dụng dịch vụ Auto Call

Chúc bạn thành công!