Gửi email bằng flow bằng cách import danh sách khách hàng lên hệ thống

Gửi email bằng flow bằng cách import danh sách khách hàng lên hệ thống

Khách hàng được import vào hệ thống thì muốn gửi email qua flow thì dùng flow xác minh để gửi, Với flow xác minh mỗi khách hàng chỉ gửi được 1 flow xác minh duy nhất

Bước 1: Tạo flow Xác minh

Người dùng tại Dashboard bạn nhấn vào biểu tượng Menu >>Tự động >> flow

Màn hình hiện thị trang flow >> Người dùng click button Tạo flow trắng

 màn hình hiển thị popup Tạo flow mới >> Người dùng chọn Loại marketing

Trong đó:

Tên: Đặt tên flow

Email gửi: Chọn email sender

Loại:

  • Flow Marketing : Dùng để gửi cho những email đã được xác minh và những email đăng ký từ form biểu mẫu và landing page đổ về.
  • Flow Xác minh: Dùng để gửi cho những email chưa được xác minh

Sau khi tạo flow thành công >> hệ thống đưa người dùng đến màn hình tạo flow mới

>> Bạn xem hướng dẫn tạo flow tại đây https://help.salekit.io/flow-email.html

Bước 2: Tạo tag để gắn flow

Tại Dashboard bạn nhấn vào menu >> cài đặt >>tag

Sau khi nhấn tag >> màn hình hiển thị như dưới đây 

>> Bạn xem hướng dẫn tạo tag ở đây https://help.salekit.io/tag-danh-muc.html

Sau khi tạo tag xong  màn hình hiển thị ở dưới

Người dùng gắn flow vào tag: Click button Flow >> màn hình hiển thị popup ở dưới >> người dùng chọn flow vừa mới được tạo ở bước 2 >> click button Lưu

Sau khi lưu flow thì màn hình hiển thị như sau : 

 ⇒ Vậy là bạn đã gắn flow vào tag thành công.

Bước 3: Import khách hàng lên hệ thống

Tại Dashboard bạn nhấn vào biểu tượng Menu >> Khách hàng >> Nhập liệu

Màn hình hiển thị trang Nhập liệu

>>Chi tiết hướng dẫn import khách hàng xem ở đây

Thêm nhanh nhiều khách hàng https://help.salekit.io/them-nhanh-nhieu-khach-hang.html

Thêm nhanh 1 khách hàng https://help.salekit.io/add-an-audience.html

Sau khi import khách hàng lên hệ thống

Khi import khách hàng lên hệ thống thành công >> người dùng thực hiện hành động gắn tag đã được gắn flow vào >> click button upload >> hệ thống thông báo thêm khách hàng thành công hiển thị như ở dưới ảnh.

Số lượng khách hàng được import lên hệ thống sẽ được đổ về luồng flow đã được gắn ở trong form trong đó số lượng khách hàng được gắn tag sẽ được hiển thị như ảnh dưới đây ở mục gắn tag:

Lead khách hàng được import lên hệ thống sẽ được hiển thị ở mục khách hàng đã được tô đỏ ở ảnh trên >> Khi người dùng kích hoạt flow để cho gửi email thì email sẽ được gửi cho lượng khách hàng đã import lên hệ thống. >> Người dùng kiểm tra số lượng email được gửi ở đây:

Email sẽ được gửi về hộp thư chính như sau:

Lưu ý : Mail được gửi về cho khách hàng sẽ nằm ở mục spam/ thư rác. Người dùng lưu ý khách hàng check mail ở mục spam để khách hàng vào Xác minh email

=> Sau khi khách hàng xác minh email thì những lần sau đó có thể gửi thư bằng cách gửi flow marketing hoặc gửi flow từ mẫu có sẵn

Chúc các bạn thành công!