Landing page - Ứng dụng Notify

Ứng dụng Notify trong landing page hiển thị cho người dùng thấy được những thông báo về hoạt động mua hàng của khách hàng khác, khách hàng sẽ cảm giác người bán liên tục thực hiện các hoạt động giao dịch với người mua, từ đó kích thích hành động mua hàng.

Tại trang thiết lập nội dung landing page, bạn chọn vào Thêm mới -> Ứng dụng --> Notify

 

Nguyên lý của tính năng Notify: hiển thị những nội dung được chuẩn bị sẵn trong Google Sheet hoặc Notify Salekit

Chỉnh sửa hiển thị Notify : cho phép bạn thay đổi màu chữ, màu nền của Notify ở phần Màu chữ , Màu và hình nền 

Cách 1: Notify Salekit

Chọn loại dữ liệu "Notify Salekit" , lấy ID notify từ trang Noti

Hướng dẫn cách tạo Notify --> https://help.salekit.io/notify.html

(ID notify)

Cài đặt màu chữ và thời gian hiển thị (thời gian tính theo giây). Ngoài ra bạn có thể thiết lập thêm kích thước, màu nền, .... cho Notify trong landing page của bạn thêm sinh động

 

Cài đặt xong bạn bấm LưuXuất bản

Cách 2: Google Sheet

Bạn chọn loại dữ liệu là Google sheet

Bạn cần tạo file google sheet với nội dung có sẵn. Gồm 4 cột Title - Content - Image - Time

Lưu ý: - Trang tính tạo nội dung phải là trang đầu tiên của file gg sheet.
           - Bật chế độ Công khai cho sheet của bạn
           - Cột tiêu đề cần viết hoa chữ cái đầu tiên ( Ví dụ: Title chữ T viết hoa)

Lấy ID google sheet đặt vào ứng dụng Notify

Sau khi thiết lập xong đối tượng bạn bấm LưuXuất bản

Khách hàng khi truy cập vào page của bạn sẽ thấy notify hiện ra theo vị trí bạn cài đặt trước đó. 

Chúc bạn thành công!