Gửi chiến dịch Auto Call

Tại các trung tâm tư vấn, các tư vấn viên thường phải dành rất nhiều thời gian cho các hoạt động dịch vụ khách hàng như: Tiếp nhận cuộc gọi giải đáp thông tin cho khách hàng, tạo lập cuộc gọi đi để giới thiệu về sản phẩm, chương trình khuyến mãi, đặt lịch hẹn, nhắc nhở và thông báo tới khách hàng. Những hoạt động này có tính chất lặp lại và khối lượng công việc lớn, tần suất thường xuyên liên tục. Từ đó Salekit.io đưa ra giải pháp cho các doanh nghiệp bằng cách sử dụng Auto Call.

Auto Call là dịch vụ cho phép người dùng thực hiện hàng trăm cuộc gọi có nội dung có sẵn trong cùng thời điểm.

Để sử dụng Auto Call gửi broadcast bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tạo nội dung Call

>> Xem cách tạo Call mẫu tại: https://help.salekit.io/call-template.html

Tạo xong nội dung bạn cần báo lại nhân viên đang tư vấn cho bạn, hoặc báo lại CSKH qua website https://salekit.io/ để được duyệt nội dung.

Bước 2: Tạo danh sách khách hàng muốn chạy Auto Call

Bạn thực hiện tạo danh sách những khách hàng muốn gửi chiến dịch.

Menu Khách hàng -> Liên hệ -> +Tạo bộ lọc mới.

>> Xem cách tạo và quản lý danh sách khách hàng tại: https://help.salekit.io/audience-list.html 

Bước 3: Thêm chiến dịch gửi Auto Call

Bạn vào menu Quảng bá sẽ dẫn bạn đến trang https://call.salekit.io/broadcast/call

Chọn +Tạo mới hoặc + chiến dịch mới

Bấm +Tạo mới để tạo chiến dịch mới 

(1) Bạn còn...: Số tiền còn lại trong ví dịch vụ, để bạn sử dụng cho chiến dịch
(2) Tên chiến dịch*: Bắt buộc nhập tên chiến dịch 
(3) Chọn danh sách: Là tệp danh sách bạn đã lọc từ trước trong Audience - Contact để gửi chiến dịch cho tệp này
(4) Kiểm tra số lượng cuộc gọi: Số lượng khách nhận cuộc gọi, kiểm tra xem đã đúng với số lượng trong tệp chọn gửi chưa
(5) Cuộc gọi có nội dung: Lựa chọn nội dung gọi theo các template đã tạo trong message
(6) Cuộc gọi IVR: 
(7) Gọi ngay: Chọn gửi ngay, chiến dịch sẽ gửi đi luôn 
(8) Gọi theo lịch: Cuộc gọi sẽ được gọi theo thời gian cài đặt
(9) Lưu - Lưu nháp: Lưu để hoàn thành hoặc lưu nháp để khi nào sử dụng sẽ lưu lại

Sau khi thiết lập xong bạn cho chạy chiến dịch


Chiến dịch được gửi bạn sẽ xem được thống kê từng phần

Tiêu đề - Danh sách - Nội dung - Lịch gọi - Calls - Thống kê - Trạng thái - Action

Bạn bấm vào thống kê để xem chi tiết danh sách nhận cuộc gọi với thời lượng bao nhiêu.

Chúc bạn thành công!