Gửi chiến dịch ZNS cho danh sách khách hàng

Chiến dịch ZNS giúp bạn gửi tin từ Zalo OA của mình đến với tệp khách hàng mình muốn gửi tin. Tệp khách hàng này chỉ cần có thông tin SĐT là số đăng ký sử dụng zalo cá nhân, từ đó có thể nhận tin ZNS từ OA của bạn.

Salekit.io giúp bạn lên chiến dịch gửi hàng loạt ZNS tới danh sách khách hàng trong shop. Bạn thao tác các bước như sau:

Bước 1: Kết nối Zalo OA và tạo message ZNS trong Salekit 

>>> Bạn xem hướng dẫn Tại đây

Bước 2:  Mua ZNS để gửi tin

>>> Bạn xem thao tác cách nạp tiền vào ví dịch vụ Tại đây

Bước 3: Tạo tệp danh sách khách hàng

>>> Bạn xem cách tạo và quản lý danh sách khách hàng Tại đây

Bước 3: Gửi Broadcast

Bạn vào Broadcast -> ZNS -> +ZNS để thêm mới chiến dịch

Thiết lập chiến dịch gửi zns

(1) Tên chiến dịch: Bắt buộc nhập tên chiến dịch, để bạn quản lý các loại chiến dịch gửi đi
(2) Gửi tới khách hàng: Khách hàng đã lọc theo tệp trong Contact, bạn lựa chọn tệp khách muốn gửi chiến dịch
(3) Lọc và kiểm tra Số điện thoại: Tích chọn để lọc trùng hoặc kiểm tra SĐT hợp lệ trước khi gửi
(4) Kiểm tra số lượng người nhận: Kiểm tra số lượng khách nhận tin xem đã đúng với số lượng cần gửi trong tệp đã chọn.
(5) Nội dung tin nhắn: Chọn mẫu ZNS đã được khai báo để gửi tin
(6) Gửi ngay - Gửi theo lịch: Tích chọn nếu bạn muốn gửi ngay, Hoặc chọn gửi theo lịch thời gian cụ thể 
(7) Gửi: Bấm nút để gửi 
(8) Lưu nháp: Lưu lại nếu bạn cần chỉnh sửa thêm và chưa muốn gửi chiến dịch này

Sau khi chiến dịch được gửi xong, bạn có thể quản lý danh sách các chiến dịch của mình theo Tên chiến dịch, danh sách gửi, Thời gian gửi, Số lượng gửi, Số lượng gửi thất bại, Trạng thái chiến dịch, Hành động. 

Bạn cũng có thể xem thống kê lịch sử gửi ZNS của mình tại mục Reports. Tại đây bạn xem được số điện thoại gửi đi theo template nào, và trạng thái gửi thành công hay lỗi. 

Chúc bạn thành công!