Gửi chiến dịch Zalo ZNS cho danh sách khách hàng

Chiến dịch ZNS giúp bạn gửi tin từ Zalo OA của mình đến với tệp khách hàng mình muốn gửi tin. Tệp khách hàng này chỉ cần có thông tin SĐT là số đăng ký sử dụng zalo cá nhân, từ đó có thể nhận tin ZNS từ OA của bạn.

Salekit.io giúp bạn lên chiến dịch gửi hàng loạt ZNS tới danh sách khách hàng trong shop. Bạn thao tác các bước như sau:

Bước 1: Kết nối Zalo OA và tạo message ZNS trong Salekit 

>>> Bạn xem hướng dẫn Tại đây

Bước 2:  Mua ZNS để gửi tin

>>> Bạn xem thao tác cách nạp tiền vào ví dịch vụ Tại đây

Bước 3: Tạo tệp danh sách khách hàng

>>> Bạn xem cách tạo và quản lý danh sách khách hàng Tại đây

Bước 4: Gửi Broadcast zns

Bạn vào menu cột Quảng bá -> Gửi zns -> Thêm chiến dịch mới

Thiết lập chiến dịch gửi zns

(1) Tên chiến dịch: Bắt buộc nhập tên chiến dịch, để bạn quản lý các loại chiến dịch gửi đi

(2) Gửi tới khách hàng: Khách hàng đã lọc theo tệp trong Contact, bạn lựa chọn tệp khách muốn gửi chiến dịch

(3) Lọc trùng số điện thoại: Click vào ô tròn để lựa chọn muốn gửi tới khách hàng nào

Có 5 sự lựa chọn cho bạn: Chọn theo tag, Chọn theo type, Chọn theo sale, Chọn theo danh sách. 

Bạn thực hiện chọn theo danh sách những khách hàng muốn gửi chiến dịch, bạn cần tạo trong Menu Khách hàng -> Liên hệ -> lọc tệp

>> Xem cách tạo và quản lý danh sách khách hàng tại: https://help.salekit.io/audience-list.html 

(4) Kiểm tra Số điện thoại hợp lệ: Kiểm tra những số điện thoại hợp lệ để gửi tin

(5) Kiểm tra số lượng người nhận: Kiểm tra số lượng khách nhận tin xem đã đúng với số lượng cần gửi trong tệp đã chọn.

(6) Nội dung tin nhắn: Chọn mẫu ZNS đã được khai báo để gửi tin

(7) Gửi ngay: Cho gửi tin ngay sau khi bấm Gửi
  Gửi theo lịch: Thiết lập lịch theo thời gian hẹn gửi trước, khi đến lịch gửi hệ thống tự động gửi tin
  Gửi - Lưu nháp: Bấm gửi ngay hoặc bấm Lưu nháp nếu bạn muốn chỉnh sửa thêm mà chưa muốn gửi luôn.

Sau khi chiến dịch được gửi xong, bạn có thể quản lý danh sách các chiến dịch của mình theo Tên chiến dịch, danh sách gửi, Thời gian gửi, Số lượng gửi, Số lượng gửi thất bại, Trạng thái chiến dịch, Hành động. 

Khách hàng sẽ nhận được tin nhắn zns trong zalo từ mobile của khách như sau

Sau khi tin gửi thành công, Salekit sẽ trừ 10đ/zns trong ví của bạn


(Lịch sử ví)

Bạn cũng có thể xem thống kê lịch sử gửi ZNS của mình tại menu Tổng quan -> Báo cáo. Tại đây bạn xem được số điện thoại gửi đi theo template nào, và trạng thái gửi thành công hay lỗi. 

Chúc bạn thành công!