Landing Page - Pen Tool

Chức năng Pen Tool cho phép bạn thêm hình vẽ từ các đường kẻ vào Landing Page để trang trí, phân cách đoạn... 
 
Để tạo hình vẽ trên landingpage, bạn bấm chọn đối tượng Pen Tool ở thanh công cụ bên trái màn hình >> Edit >> Di chuyển các điểm nối để tạo thành các đường kẻ như hình bên dưới: 
 
 
 
- Điều chỉnh kích thước hình vẽ: 
Bạn có thể điều chỉnh kích thước hình vẽ bằng cách co kéo các góc khung hình hoặc thay đổi thông số trong ô kích thước.
 
 
- Điều chỉnh màu sắc và độ dày của đường vẽ:
Bạn click vào hình vẽ >> Cài đặt >> Chọn màu sắc và điền thông số độ dày của hình vẽ
 
 
- Chọn màu nền/ hình nền cho hình vẽ (nếu có)
 
 
- Overlay - đè một hay nhiều lớp màu nên màu nền/hình nền của hình vẽ
 
 
- Viền & Bo góc:
Bạn có thể sử dụng viền khung hoặc không bằng cách chọn kiểu viền. Với hình vẽ có viền khung, bạn có thể cấu hình màu viền, độ dày viền, độ bo góc của viền khung.
 
 
- Nhân bản hình vẽ:
Bạn click vào hình vẽ >> Nhân bản
 
 
- Xóa hình vẽ: 
Bạn click vào hình vẽ >> Xóa
 
 
Chúc bạn thành công!