Hóa đơn - Cài đặt mẫu hóa đơn

Hóa đơn là một tài liệu chứng từ ghi lại thông tin về giao dịch mua bán hoặc cung cấp dịch vụ giữa các bên tham gia. Hóa đơn thường bao gồm thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ, số lượng, đơn giá, tổng cộng và các thông tin khác liên quan đến giao dịch.

Hóa đơn cũng là một công cụ quan trọng trong quản lý tài chính, đặc biệt là đối với doanh nghiệp, để theo dõi doanh thu, chi phí, và thực hiện các nhiệm vụ kế toán. Salekit giúp bạn tạo hóa đơn để gửi tới khách hàng của mình khi khách mua hàng. 

1. Cài đặt mẫu hóa đơn

Các bước cài đặt mẫu hóa đơn. Bạn vào menu Bán hàng -> Hóa đơn

Màn hình hiển thị :

Tại đây, bạn cài đặt những thông tin cần hiển thị trên hóa đơn

1.1. Thông tin shop

Hệ thống sẽ lấy theo thông tin trên shop của bạn qua các biến như:

{shop_name}: Tên shop được lấy theo thông tin trong mục cài đặt shop
{shop_address}: Địa chỉ shop
{shop_phone}: Số điện thoại shop
{shop_email}: Email shop
{shop_taxId}: Mã số thuế công ty (bạn nhập mã số thuế công ty thay vào biến)

Thông tin về shop bạn có thể xóa biến để tùy chỉnh sang thông tin khác hoặc bạn có thể chỉnh sửa thông tin shop tại mục cài đặt shop. 

Ta vào menu >> chọn cài đặt>> chung

 

Sau đó hệ thống hiển thị màn hình thông tin chung của tài khoản 

Logo: Sẽ lấy theo logo shop, nếu shop bạn chưa có logo bạn click vào logo để thêm mới

Click vào button Logo >> màn hình hiển thị logo có sẵn hoặc thêm logo từ máy tính>> sau đó chọn logo đặt cho shop 

1.2. Bên mua

Là thông tin của khách hàng, người đã mua hàng và tạo đơn hàng tại shop của bạn. Thông tin người mua hàng sẽ được gọi theo các biến như sau:

{order_name}: Tên khách hàng trên đơn hàng
{order_email}: Email khách hàng trong đơn hàng
{phone}: Số điện thoại khách hàng trong đơn hàng
{order_address}: Địa chỉ khách hàng trong đơn hàng
{payment_id}: Mã phiếu thu
{order_id}: Mã đơn hàng
{cid}: Mã khách hàng
{payment_date}: Ngày khách hàng thanh toán đơn hàng (theo phiếu thu)

Thông tin bên mua được lấy tại chi tiết đơn hàng của khách.

1.2. Bên mua

Là thông tin của khách hàng, người đã mua hàng và tạo đơn hàng tại shop của bạn. Thông tin người mua hàng sẽ được gọi theo các biến như sau:

{order_name}: Tên khách hàng trên đơn hàng
{order_email}: Email khách hàng trong đơn hàng
{phone}: Số điện thoại khách hàng trong đơn hàng
{order_address}: Địa chỉ khách hàng trong đơn hàng
{payment_id}: Mã phiếu thu
{order_id}: Mã đơn hàng
{cid}: Mã khách hàng
{payment_date}: Ngày khách hàng thanh toán đơn hàng (theo phiếu thu)

Thông tin bên mua được lấy tại chi tiết đơn hàng của khách.

1.3. Đơn hàng

Lấy theo thông tin của đơn hàng 

{order_id}: Mã đơn hàng 
{order_payment_status}: Trạng thái đơn hàng

1.4. Chi tiết đơn hàng

Hệ thống tự động hiển thị chi tiết đơn hàng như tên sản phẩm, số lượng, đơn giá, thành tiền, tổng tiền.

Ví dụ: Đơn hàng #542758 

 1.5. Ảnh chữ ký

Upload hình ảnh có chữ ký của bạn, chữ ký của đại diện shop cho hóa đơn. Hình ảnh <1MB, định dạng JPG/PNG, tỉ lệ 2:1

Bạn click vào ô nhập ảnh để tải ảnh lên kho ảnh và sử dụng hình ảnh chữ ký

Lưu ý: ảnh chữ kí nên để nền trắng

1.6. Ghi chú

Điền thông tin nếu bạn muốn ghi chú điều gì đó trong hóa đơn. 

Ghi chú địa chỉ giao hàng. Bạn có thể sử dụng các biến

{order_city}: Tỉnh/Tp của người nhận đơn
{order_district}: Quận/huyện của người nhận đơn
{order_ward}: Phường/xã của người nhận đơn
{order_address}: Địa chỉ cụ thể người nhận đơn. 

Hoặc bạn có thể thêm các ghi chú khác

 

Sau khi thiết lập xong nội dung gửi hóa đơn, bạn bấm Lưu để lưu lại những gì đã cài đặt

2. Sử dụng mẫu hóa đơn

Có 2 cách sử dụng Hóa đơn trong Salekit

CÁCH 1: Tự động gửi

Gửi link Hóa đơn trong chuỗi Flow. Cài đặt trong nội dung email gửi tới khách hàng có chứa link hóa đơn là biến {order_invoice}

Shop kích hoạt Trigger đơn hàng, Bật trạng thái đơn Đã thanh toán. Chọn Flow đã cài đặt link hóa đơn cho trigger đơn hàng.

Lưu ý: Hóa đơn chỉ gửi vào email theo trạng thái đơn "Đã thanh toán", vì khi đã thanh toán mới gửi hóa đơn. 

Sau khi đơn về trạng thái "Đã thanh toán" khách hàng sẽ nhận được email chứa link hóa đơn từ flow.

Click vào đường link để tải về file PDF, được lưu trong máy tính của bạn. 

Mở file sẽ có dạng như sau:

CÁCH 2: Gửi bằng tay

Sau khi thiết lập xong nội dung, bạn bấm In hóa đơn. 

Tại đây, bạn nhập mã đơn cần in hóa đơn để gửi tới khách hàng của mình. 

Bấm Xem hoặc tải về máy theo file PDF hoặc Chia sẻ (lấy link file pdf)

Chúc bạn thành công!