Tạo app Zalo OA - Kết nối template

Dịch vụ Zalo ZNS Template (Zalo Notification Service) là dịch vụ gửi thông báo chăm sóc khách hàng qua API tới các số điện thoại đang sử dụng Zalo, nhằm truyền tải thông điệp trực tiếp đến tập khách hàng tiềm năng mà không cần khách hàng phải "Follow Zalo OA" (nhấn nút quan tâm Zalo Official Account) của Doanh nghiệp.

Bước 1: Bạn tạo app từ link https://developers.zalo.me/

Tiếp theo, bạn bấm nút +Thêm ứng dụng mới  để tạo app
 

Bước 2: Chọn xác thực domain

Bạn lựa chọn xác thực domain, nhập Salekit.io và phần Doman và https://salekit.io/ vào phần tiền tố URL
 

Sau đó ấn xác thực, đây là màn hình xác thực Domain, chọn tải tệp HTML rồi gửi File HTML cho phía kĩ thuật bên Salekit để xác nhận

Sau khi xác thực, màn hình của bạn sẽ hiện như sau

Bước 3: Đăng nhập

Bạn ấn vào phần đăng nhập, và nhập thông tin Home URLCallback URL

Tại mục Home URL: https://salekit.io

Tại mục Callback URL:

https://salekit.io/zalopage/oa

https://salekit.io/zalopage/callback

Sau đó thiết lập đường dẫn yêu cầu cấp quyền: Chọn Official Account -> Thiết lập chung

 

Bước 4: Kết nối OA với Salekit.io

Sau khi OA được xác minh, bạn kết nối OA vào Salekit.io để gửi mẫu tin ZNS tại menu Tích hợp -> Zalo Zns, lưu ý xóa OA cũ đi kết nối lại với app mới tạo

Bấm vào nút +Kết nối zalo OA để kết nối vào Salekit

Bạn điền OA ID và OA SECRET

Bạn lấy OA ID và OA SECRET ở trang cài đặt app, sau đó điền vào 
 
 
Bạn chọn Salekit ở ô cấp quyền cho ứng dụng và ấn cho phép
 
khi kết nối xong sẽ tạo temp ở https://account.zalo.cloud/ chọn ứng dụng mới tạo và OA của họ
Sau đó về trang quản lý click vào đây để lấy những temp đã được duyệt về message
 
Chúc bạn thành công!