Affiliate - Chính sách

Tạo chương trình tiếp thị liên kết, chia sẻ hoa hồng cho người giới thiệu khách hàng và hoàn tiền khi thành viên mua hàng

1. Affiliate Program

Chương trình tiếp thị liên kết, chia sẻ hoa hồng cho người giới thiệu khách hàng. 

ON/OFF: Bật/tắt chia sẻ hoa hồng
CPL: Hoa hồng khi giới thiệu 1 khách hàng tiềm năng hợp lệ
CPS: Hoa hồng khi giới thiệu thành công 1 đơn hàng (Đối với bản Free chỉ được 1 cấp, Bản Pro được 1 cấp và có thể mua thêm cấp, Bản Bussiness được 2 cấp và có thể mua thêm cấp)
Cấp 1: Người giới thiệu người mua. Thiết lập % hoa hồng
Cấp 2->10: Tương tự cấp 1, thiết lập hoa hồng cho các cấp. 
Chi tiết chương trình: Nhập nội dung cho chương trình tiếp thị để khách biết về chính sách hưởng hoa hồng và cách thức chia sẻ như nào.

Bạn bấm Save để lưu lại nội dung.

2. Cashback Program

Hoàn tiền khi thành viên mua hàng để trừ vào đơn tiếp theo. Khi thành viên mua hàng từ link aff của chính mình sẽ được hoàn tiền cho đơn hàng tiếp theo mà thành viên đó mua.
(Lưu ý: Tính năng này chỉ áp dụng cho bản Bussiness)

 

Chúc bạn thành công!