Affiliate - Link

Link - mở liên kết với Form/page/funnel/link để các thành viên đi giới thiệu

Bạn vào Affiliate -> Link. Tại đây bạn lựa chọn +Thêm mới với link theo Form/Page/Funnel/Link

Trong đó:

Form: Bạn lấy từ phần tạo form, cách tạo form Tại đây

Page: Bạn chọn từ phần cài đặt landing page, cách tạo page Tại đây

Funnel: Bạn chọn funnel đã được thiết lập từ trước, cách tạo funnel Tại đây

Link: Là đường link từ bên ngoài các link Form/page/funnel. Đảm bảo trong website ngoài có chứa form mua hàng hoặc form đăng ký của salekit.io (để khi khách điền form trên web sẽ thu data về shop và ghi nhận cho aff)

Bạn quản lý các link giới thiệu tại Link

(1) Hình ảnh: Ảnh nhỏ trong link
(2) Tên: Tên của đường link
(3) Xuất bản: Trạng thái và thời gian xuất bản link
(4) Mẫu: Nội dung giới thiệu của link
(5) CPL: Trạng thái bật/tắt ghi nhận hoa hồng khi giới thiệu thành công một khách tiềm năng hợp lệ
(6) CPS: Trạng thái bật/tắt hoa hồng giới thiệu thành công 1 đơn hàng 
(7) Loại: Các kiểu link
(8) Hành động: Xóa link

Bạn có thể lọc nhanh link cần tìm bằng cách tìm theo tên hoặc tên miền của link đó 

Lọc các link theo loại hoặc lọc các link theo trạng thái On/OFF

                     
                                       (Lọc theo loại)                                                                                     (Lọc theo trạng thái)

Chúc bạn thành công!