Gắn / Hủy tag tự động sau khi điền form đăng ký

Tags là các nhãn phân loại khách hàng theo các tiêu chí khách nhau như theo trạng thái mua hàng (khách hàng đã mua, khách hàng đang quan tâm, khách hàng chưa có nhu cầu,...) hay theo các phân loại đặc thù trong từng lĩnh vực.

Bạn có thể thiết lập sẵn các tag và phân loại khách hàng theo từng nhóm để gửi các nội dung CSKH, bán hàng phù hợp với từng nhóm khách hàng.

Để gắn tag tự động khách hàng khi họ điền form đăng ký, bạn làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Tạo tag khách hàng

Để tạo các tag phân loại khách hàng, bạn click tại mục Setting >> Tag >> Đặt tên cho tag >> Thêm nhãn

Bước 2: Tạo form đăng ký

Để tạo form đăng ký, bạn click vào mục Marketing >> Form và tạo form đăng ký mới.
>> Xem hướng dẫn tạo form đăng ký tại: https://help.salekit.io/form.html 

Bước 3: Thêm đối tượng Gắn tag trong form đăng ký

Sau khi đã cài đặt các thông tin cần thiết trong form đăng ký, bạn thêm đối tượng Gắn/Hủy tag >> chọn Gắn tag hoặc Hủy tag tên tag cần gắn / hủy trong form của mình và click Save để lưu form.

Như vậy, sau khi khách hàng đăng ký thông tin trong form thành công, họ sẽ được gắn / hủy tag tự động để phân loại khách hàng.

Chúc bạn thành công!